środa, 12 sierpnia 2020 r.

Fakty, oceny, opinie

„Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski” – w Gnieźnie trwa konferencja naukowa poświęcona wizycie 1979. Rozpoczęte 30 maja dwudniowe spotkanie organizują Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Teologiczny poznańskiego UAM oraz archidiecezja gnieźnieńska. 


 Konferencję i zarazem gnieźnieńskie obchody 40. rocznicy pielgrzymki rozpoczęła Msza św. sprawowana w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka. „Cieszę się, że to właśnie Gniezno zostało przez was wybrane, aby jeszcze raz przypomnieć nam wszystkim to pierwsze w naszej Ojczyźnie papieskie przesłanie i jego skutki. Brzmią w nim niewątpliwie słowa nadziei i otuchy, ale też przestrogi, by być wiernym Chrystusowi i nie zwątpić i nie znużyć się, i nie zniechęcić, i samemu nie podcinać korzeni, z których wyrastamy” – mówił w HOMILII Prymas przyznając, że wypowiedziane wówczas przez papieża słowa „dały decydujący impuls do przełomowych przemian społecznych i politycznych w naszej Ojczyźnie”.


„Słowa te wyznaczyły kierunek, w którym poszliśmy – podkreślił Prymas. – Miały one swoje osadzenie w całym bogactwie naszych dziejów, tak bardzo umiłowanym przez Jana Pawła II, i odsłanianym i odkrywanym nam w tych pamiętnych dniach z jakąś nową mocą i siłą, z całym pięknem i bogactwem naszej przeszłości” – dodał.Prymas stwierdził również, że wybór Polaka na stolicę piotrową, a później jego pielgrzymka do Ojczyzny stała się źródłem radości i nadziei dla Polaków w szarości i smutku wszechpanującego komunizmu, w czasie naznaczonym smutkiem, apatią, beznadzieją i zwątpieniem, że cokolwiek może się zmienić.


„Już wtedy, zaraz po wylądowaniu na płycie warszawskiego lotniska, słysząc Mazurka Dąbrowskiego, papież jasno nam powiedział, że jesteśmy tu razem, gdzie zawsze dochodziła i dochodzi do głosu niestrudzona wola życia narodu: póki my żyjemy. Dochodziła nadzieja nas wszystkich, że Jego obecność pośród nas, stanie się okazją, by ponad płacz i smutek, wznieść nasze serca i głowy, i przyjąć powiew Ducha, który zstąpi na nas i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Dochodziła i dochodzi żywa świadomość tego wielkiego dziedzictwa, któremu na imię Polska” – przypomniał abp Polak przywołując wskazany wówczas przez papieża duchowy szlak polskich dziejów, wiodący z piastowskiego Gniezna, przez Jasną Górę zwycięstwa, do Krakowa – od świętego Wojciecha do świętego Stanisława poprzez Bogarodzicę Dziewicę, Bogiem sławioną Maryję.


„Taki był najgłębszy sens tego pierwszego papieskiego pielgrzymowania, aby nas wszystkich przygarnąć do serca Kościoła: do serca Matki Kościoła, której On, Pielgrzym, jak sam mówił, ufa bezgranicznie” – zaznaczył abp Polak przypominając krótko najważniejsze wątki papieskiego nauczania: wierność Chrystusowi i wierze przodków, troskę o wielowiekowe dziedzictwo, duchową jedność chrześcijańskiej Europy i otwartość na powiew Ducha, który przemienia oblicze ziemi.


Po Mszy św. w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie rozpoczął się pierwszy dzień konferencji poświęconej pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny, którą organizują: Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Teologiczny poznańskiego UAM oraz archidiecezja gnieźnieńska. Spotkanie ma charakter otwarty i podejmuje spektrum zagadnień związanych z historyczną wizytą Jana Pawła II, począwszy od przygotowań i przebiegu po ocenę efektów.


B. Kruszyk KAI

Część I

 

Część II
 
Transmisje HD


część III

 

część IV

Transmisje HD

 

Fot. kl. M. Romel, B. Kruszyk 

Polecamy