środa, 12 sierpnia 2020 r.

Katecheci na warsztatach

Kolejny rok formacji katechetów archidiecezji gnieźnieńskiej wypełniony był ofertą warsztatów doskonalących umiejętności i poszerzających ich wiedzę, które zorganizował Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Ostatnia seria tych zajęć odbyła się pod koniec kwietnia.


I w tym roku frekwencja dopisała, katecheci ciągle chcą doskonalić się zawodowo, szukają nowych form przekazu treści religijnych swoim uczniom w ramach lekcji religii czy też duszpasterstwa katechetycznego. Warsztaty, m. in. dzięki uprzejmości księży proboszczów, mogły odbyć się w parafiach: pw. św. Floriana w Chodzieży, pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu, pw. św. Wawrzyńca w Słupcy, a także w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie.


W tym sezonie szkoleń kontynowania była tematyka z zakresu katechezy przygotowującej młodzież do sakramentu bierzmowania, które po raz kolejny poprowadził ks. Zbigniew Paweł Maciejewski z diecezji płockiej, który zaprezentował swój autorski program przygotowania sakramentalnej katechezy.


Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty poprowadzone przez pana Jerzego Jabłońskiego z archidiecezji łódzkiej, który prezentował główne zagrożenia internetowe oraz przedstawił przykładowe katechezy o wartościach płynących ze świata sportu. Z kolei warsztaty plastyczne nt. bibułkarstwa i sensoplastyki pozwoliły uczestnikom nauczyć się wykonywać ciekawe i estetyczne dekoracje świąteczne oraz poznać techniki pracy plastycznej, wykorzystując przy tym wrażliwość wszystkich zmysłów uczniów. Te warsztaty poprowadziły pani Agata Wilczewska i Aleksandra Cieszyńska z diecezji bydgoskiej.


Z kolei cieszącej się również dużym zainteresowaniem katechetów tematyce psychologicznej poświęcone były zajęcia przygotowane przez siostrę Kingę Skórską SAC z Gniezna. Uczestnicy tych warsztatów zdobywali wiedzę na temat inteligencji emocjonalnej oraz pracy z uczniem trudnym. Umiejętności z m. in. zakresu zastosowania kodów QR czy aplikacji kahoot w katechezie oraz myślenia wizualnego stanowiły treść kolejnej grupy zajęć warsztatowych, odbywających się pod kierunkiem pani Joanny Staniś-Rzepki z archidiecezji poznańskiej.


Cieszy fakt, że nauczyciele religii ciągle chcą się kształcić, poznawać nowe metody pracy, pogłębiać swoją wiedzę czy też formować swoją osobowość i kompetencje komunikacyjne. Nauczanie religii w szkole jako komplementarna część podstawowej działalności Kościoła, jaką jest katecheza, w dużej mierze zależy przecież od nauczyciela religii, od jego osobowości, duchowej kondycji, zdolności do dialogu z katechizowanymi czy też inwencji twórczej.  Udział w zajęciach doskonalących warsztat pracy nauczyciela religii to zdobywanie nowych pomysłów do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole i parafii, a tym samym wyraz wspólnych dążeń do wzrostu jakości katechezy.


Wydział Katechetyczny

Polecamy