poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.

Peregrynacja w przyszłym roku

Archidiecezja gnieźnieńska przygotowuje się do przyszłorocznego nawiedzenie Matki Bożej Jasnogórskiej w kopii cudownego Obrazu. Poprzednia taka peregrynacja miała miejsce ponad 40 lat temu.


 Matka Boża przybędzie do nas z archidiecezji poznańskiej, gdzie obecnie trwa peregrynacja. Uroczyste powitanie Wizerunku odbędzie się 3 października 2020 roku w parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. – Choć termin wydaje się dość odległy to przygotowania już się rozpoczęły – mówi ks. kan. Jakub Dębiec, przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Niebawem, 26 maja, a więc w Dzień Matki, którą to datę wybrano nieprzypadkowo, opublikowany zostanie specjalny komunikat prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Następnie, w dniach 6-7 października 2019, odbędzie się archidiecezjalna pielgrzymka do Częstochowy, jest bowiem dobrą tradycją, aby diecezja, która przygotowuje się do nawiedzenia, wcześniej Matkę Bożą do siebie zaprosiła. W kalendarzu na ten rok jest także inauguracja 9-miesięcznej nowenny, która w grudniu rozpocznie przygotowania w wymiarze parafialnym. Potrwa ona do września 2020 roku i zakończy się krótko przed przybyciem Wizerunku do naszej archidiecezji. W ramach parafialnego oczekiwania we wspólnotach odbędą się też  rekolekcje lub misje święte bezpośrednio przed przybyciem Obrazu. W każdej ze wspólnot będzie on gościć jeden dzień. – Główną trasę nawiedzenia mamy już wyznaczoną. Dopinamy szczegóły dotyczące trasy w granicach poszczególnych dekanatów. Peregrynacja zakończy się pod koniec sierpnia 2021 roku w katedrze gnieźnieńskiej – informuje ks. Dębiec, dodając, że w czasie pobytu w naszej archidiecezji Obraz nawiedzi również klasztory, seminarium duchowne, domy pomocy społecznej, Dom Księży Seniorów i inne miejsca i placówki, do których zostanie zaproszony. – Będziemy przedostatnią diecezją, która przyjmie Wizerunek. Po nas nawiedzi on jeszcze diecezję włocławską – dopowiada szef Wydziału Duszpasterskiego.


Matka Boża w kopii cudownego Obrazu przybyła do archidiecezji gnieźnieńskiej 21 maja 1978 roku witana tłumnie przez gnieźnian. Ówczesny „Przewodnik Katolicki” relacjonował to tak: „Tego dnia, przy słonecznej majowej pogodzie, po zakończeniu pożegnalnych uroczystości w Poznaniu, drogą przez Biskupice, Pobiedziska i Łubowo, wśród niezaliczonych rzesz wiernych na całej drodze przejazdu, w mieniących się tęczą kolorów przepięknych i bogatych dekoracji, przybyła Królowa Polski do archidiecezji gnieźnieńskiej, która powitała ją na historycznym Wzgórzu Lecha przy bazylice prymasowskiej. Skoro tylko Wizerunek Jasnogórskiej Pani złożony został na przygotowanym tronie, dziesięć potężnych uderzeń dzwonu św. Wojciech, symbolizujących 10 wieków obecności Bogurodzicy na tej najstarszej Ziemi Piastowskiej, obwieściło archidiecezji i całej Polsce, że wędrująca po polskiej ziemi nasza Matka i Królowa przybyła do swojego dziedzictwa, do miejsca, gdzie przed tysiącem lat św. Wojciech wyśpiewał Jej chwałę. Mszę św. sprawował ówczesny metropolita krakowski ks. kard. Karol Wojtyła. Było to jego ostatnie spotkanie z wędrującą Królową przed powołaniem go na Stolicę św. Piotra w Rzymie”. Z Gniezna wyruszyła Święta Boża Wędrowniczka, jak nazwał Ją kard. Stefan Wyszyński, szlakiem piastowskim na Ostrów Lednicki, dalej do Trzemeszna, Mogilna, Inowrocławia i Bydgoszczy. Stamtąd poszła na ziemię gniewkowską i dalej, ku prastarej Kruszwicy i przez Pakość do ziemi krajeńskiej, wągrowieckiej, żnińskiej, kłeckowskiej, i dalej na ówczesne południowe krańce do ziemi wrzesińskiej, miłosławskiej, jarocińskiej i pleszewskiej. Peregrynacja trwała ponad rok i zakończyła 24 czerwca 1979 roku w katedrze gnieźnieńskiej.     Zaproszenie Prymasa Polski


Umiłowana w Chrystusie Panu rodzino diecezjalna,
Drodzy Siostry i Bracia


Rok 2020 będzie dla naszej świętowojciechowej archidiecezji czasem rozpoczęcia peregrynacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. To wydarzenie stanowi okazję do wyjątkowego spotkania Maryi z naszą archidiecezjalną rodziną, z naszymi parafialnymi i zakonnymi wspólnotami, ale nade wszystko jest szansą na osobiste spojrzenie w oczy Tej, którą nazywamy Matką.


Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego będzie przebiegać pod hasłem: „Bogarodzica”.  Stanowi ono nawiązanie do szczególnego hymnu, który towarzyszy początkom naszej wiary i państwowości. Hymn „Bogarodzica” to tajemnica obecności Maryi w Kościele Gnieźnieńskim, który czci ją tym hymnem od wieków w prymasowskiej katedrze. Jednak, jak mówił Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Gniezna, hymn „Bogarodzica” jest nie tylko pamiątka przeszłości, ale programem na przyszłość. Dlatego chcemy, by to hasło wskazywało nam konkretne cele i sposoby przeżywania tego czasu nawiedzenia i szczególnej obecności Bogarodzicy pośród nas.


Zanim to jednak nastąpi pragnę Was wszystkich Siostry i Bracia zaprosić i zachęcić do udziału w Archidiecezjalnej Pielgrzymce na Jasną Górę, podczas której poprzez naszą obecność i wspólną modlitwę będziemy chcieli zaprosić Maryję do siebie. Rozpoczniemy ją 6 października według szczegółowego planu, na który składać się będą: konferencje, modlitwa Apelu Jasnogórskiego, i całonocne czuwanie wraz z Mszą św., które zakończymy o poranku 7 października. Jestem przekonany, że może to być czas naszego nawrócenia, odnajdywania siły do pokonywania wszelkich trudności, które niesie codzienność oraz szczególnej radości i pokoju serca wynikających ze spotkanie z Matką. 


Kieruję to zaproszenie w dzień, w którym w szczególny sposób pamiętamy  o naszych Mamach. Myśląc o nich wypełniamy nasze serca wdzięcznością i miłością, które trudno opisać słowami. Niech nasza modlitwa będzie dla wszystkich Matek najlepszą zapłatą i darem wdzięczności. Niech Jasnogórska Pani, nasza Matka i Królowa, będzie dla Was wzorem i źródłem siły w doświadczeniach codzienności.


Ciesząc się naszym spotkaniem u stóp Królowej Polski polecam całą naszą archidiecezję oraz każdą i każdego z Was Jej orędownictwu. Niech wspólne pielgrzymowanie, a potem obecność Maryi w naszej archidiecezji odnowi w nas cześć i ufność wobec Boga i sprawi, że i nasze osobiste, wspólnotowe i społeczne przemienione życie będzie żywym diamentem w koronie Maryi.


 

Polecamy