środa, 12 sierpnia 2020 r.

PWSD rekrutacja

„Rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie informuje, że 3 czerwca rozpoczyna się nowy nabór do naszego Seminarium, w którym kształcą się przyszli kapłani. Niezbędne informacje można uzyskać na stronach internetowych lub bezpośrednio u własnego duszpasterza. W modlitwie indywidualnej i wspólnotowej pamiętajmy o ludziach młodych, którzy w tym czasie dokonują życiowych wyborów i rozeznają drogę powołania. Jednocześnie informujemy, że w dniach 7-9 czerwca odbędzie się w PWSD czas skupienia dla mężczyzn, które poważnie zastanawiają się nad wyborem drogi kapłańskiej (absolwenci gimnazjów i starsi). Uczestnictwo (wraz noclegiem i wyżywieniem) jest bezpłatne, a zgłoszenia przyjmuje ks. Paweł Rybak (tel. 783 479 600, ks.rybak@wp.pl). 

 

WARUNKI  PRZYJĘCIA  DO PRYMASOWSKIEGO  WYŻSZEGO  SEMINARIUM  DUCHOWNEGO W  GNIEŹNIE 

 • Rozmowa z Księdzem Rektorem
 • Rozmowa z Ojcem Duchownym/Prefektem
 • Badania psychologiczne

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Własnoręcznie napisane podanie do Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski z prośbą o przyjęcie do PWSD       w Gnieźnie
 • Świadectwo chrztu i bierzmowania
 • Życiorys napisany własnoręcznie
 • Kopia świadectwa dojrzałości
 • Opinie wystawione przez Księdza Proboszcza oraz Katechetę
 • Świadectwo lekarskie o możliwości podjęcia studiów
 • 2 fotografie legitymacyjne + wersja elektroniczna
 • Kwestionariusz personalny odebrany w Sekretariacie Seminarium


O przyjęciu do Seminarium Duchownego kandydat zostaje poinformowany drogą listowną przez Księdza Rektora.


Informacje także na >>> www.pwsd.archidiecezja.pl

 

Polecamy