środa, 12 sierpnia 2020 r.

Święcenia w Lądzie

Trzech diakonów przynależących do salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile przyjęło w sobotę 25 maja święcenia kapłańskie. Będą posługiwać w Szczecinie, Bydgoszczy i Rumii.


Uroczystej Mszy św. przewodniczył i święceń prezbiteratu diakonom udzielił bp Witalij Krywicki, ordynariusz diecezji żytomiersko-kijowskiej na Ukrainie. Uroczystość zgromadziła blisko 400 osób - dyrektorów wspólnot lokalnych, współbracia z salezjańskich placówek szkolno-wychowawczych i duszpasterskich w Polsce, bliskich neoprezbiterów, a także parafian. Witając wszystkich rektor lądzkiego seminarium ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk zaznaczył, że są wśród nich formatorzy ze wszystkich etapów formacji, począwszy od rodziców, poprzez proboszczów rodzinnych parafii, przełożonych miejsc praktyk asystenckich aż po profesorów i wykładowców salezjańskich uczelni wyższych, także diakoni z Indii i Sri Lanki studiujący obecnie na uniwersytecie salezjańskim w Rzymie.


Obrzędowego przedstawienia i polecenia diakonów jako przygotowanych do przyjęcia kapłaństwa dokonał ks. Roman Jachimowicz, prowincjał salezjanów Inspektorii Pilskiej. On też, dziękując biskupowi, rodzicom i formatorom, złożył życzenia neoprezbiterom, podkreślając, że ich kapłaństwo – aby przynosiło owoce – musi być naznaczone trudem, ofiarnością i poświęceniem.


Nowo wyświęceni salezjanie gotowi są do posługi już jako prezbiterzy. Czekają na nich liczne salezjańskie ośrodki wychowawcze, szkoły i oratoria w parafiach. Kapłańską i duszpasterską służbę rozpoczną w Szczecinie, Bydgoszczy i Rumi. Ks. Łukasz Burnicki SDB został skierowany do pracy wychowawczej w szkołach salezjańskich w Szczecinie, ks. Tomasz Malinowski SDB w parafii św. Marka w Bydgoszczy na Fordonie, a ks. Jakub Marek SDB do sankturaium Maryi Wspomożycielki Wiernych w Rumi. Życzymy im błogosławieństwa w pracy i życiu duchowym.

 

BK/WSDTS Ląd
Fot. A. Krzyształowicz WSDTS Ląd

Polecamy