poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.

"W mocy Bożego Ducha"

Pod takim hasłem odbył się 16 maja w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie XI Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych. W przeglądzie wzięło udział blisko 200 uczestników z siedemnastu placówek działających na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej.


Wzorem poprzednich edycji festiwal miał formę przeglądu piosenek i małych form scenicznych nawiązujących w swojej tematyce do hasła trwającego Roku Duszpasterskiego. Jak tłumaczy dr Teresa Kowalczyk z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, to nawiązanie nie jest przypadkowe. „Festiwal ma na celu większą integrację osób z niepełnosprawnością intelektualną z duszpasterską działalnością Kościoła diecezjalnego. Ta integracja znajduje wyraz między innymi w tym, że festiwal umożliwia praktyczne włączenie się realizację programu duszpasterskiego, co roku bowiem nawiązuje do jego hasła i treści” – mówi szefowa Wydziału Katechetycznego, który jest głównym organizatorem festiwalu. „Także tegoroczna edycja spełniła to zadanie oraz pokazała, że artystyczno-intelektualna twórczość osób niepełnosprawnych jest nieocenionym dobrem i znakiem mądrości” – dodała.


Na scenie wystąpiły zespoły z dwunastu placówek (pozostałe 5 uczestniczyły w konkursie plastycznym) kościelnych, publicznych i niepublicznych: Domów Pomocy Społecznej, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Każda z grup kolejno prezentowała przygotowaną piosenkę lub scenkę, a później oklaskiwała koleżanki i kolegów z pozostałych placówek. Spotkanie prowadziła Aleksandra Kielar z gnieźnieńskiego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1, a przerywniki muzyczne animował ks. Krzysztof Kępiński z Wrześni. Organizację festiwalu wsparli: Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Gnieźnie oraz Wydawnictwo Gaudentinum. Występom scenicznym towarzyszyła wystawa prac przygotowanych w ramach części plastycznej festiwalu. Album z ich fotografiami otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania.


W festiwalu udział wzięli podopieczni następujących placówek:

 • Domu Pomocy Społecznej Sióstr Dominikanek w Mielżynie
 • Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Arka” we Wrześni
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Gębicach
 • Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie
 • Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie
 • Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie
 • Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kłecku
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie
 • Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu
 • Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni
 • Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie
 • Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach
 • Wspólnoty Wiara i Światło „Promyczki” we Wrześni
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie


Fot. B. Kruszyk

Polecamy