środa, 12 sierpnia 2020 r.

Wolontariat wobec wyzwań starości

W teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja naukowa poświęcona problematyce wolontariatu. Tym razem tematem przewodnim był „Wolontariat wobec wyzwań starości”.


Przedsięwzięcie zorganizowali: Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu pod kierownictwem ks. Marcina Łojko wraz z Wojewodą kujawsko – pomorskim oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Problematyka konferencji skupiała się wokół problemu starzejącego się społeczeństwa oraz zapewnieniu opieki seniorom poprzez aktywizowanie młodzieży i dorosłych w wolontariat długofalowej opieki seniorom. Wykład inauguracyjny nt. „Centrum Usług Społecznych szansą dla rozwoju wolontariatu i koordynacji usług społecznych dla osób niesamodzielnych” wygłosiła prof. dr hab. Barbara Kromolicka, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, pedagog społeczny, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W swoim wystąpieniu wiele uwagi poświęciła zagadnieniu samego wolontariatu. Prof. Kromolicka przedstawiła szereg statystyk, które miały pokazać, czy jako społeczeństwo jesteśmy chętni do zachowań altruistycznych wobec współczłonków naszej społeczności. Pokazała też jak w tym względzie wypadamy na tle innych krajów europejskich. Zaprezentowała również definicję wolontariatu oraz warunki, jakie musi spełnić nasza pomoc, aby można było ją nazwać wolontariatem. Jak podkreśliła, społeczeństwo ludzi czynnych, otwartych na pomoc innym jest społeczeństwem bardziej szczęśliwym. Mówiąc o Centrach Usług Społecznych zaznaczyła, że mają one na celu połączenie tego wszystkiego, co dzieje się w środowiskach lokalnych. „Ważne jest, żeby instytucje rządowe, samorządowe, instytucje prywatne wzajemnie widziały swoje dzieła tak, aby powstała jedna platforma możliwych działań, które można zaoferować wszystkim potrzebującym pomocy” – tłumaczyła.


W  konferencji udział wziął także Kazimierz Kuderski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, który odczytał pismo minister Elżbiety Rafalskiej, skierowane do uczestników konferencji, w którym podziękowała za inicjatywę, podkreślając, że wpisuje się ona bardzo dobrze w prospołeczną politykę rządu. W sesji międzynarodowej prelegenci dzielili się doświadczeniami w dziedzinie wolontariatu osób starszych i dla osób starszych w swoich krajach. Pokazywali pewne mechanizmy działania wolontariatu, przedstawiali statystyki oraz próbowali pokazać kierunki rozwoju wolontariatu. W trakcie tej części konferencji odczytano wystąpienie pana Linasa Kukuraitisa, ministra pracy i opieki socjalnej, byłego dyrektora Caritas Litwa, który ze względów zdrowotnych w ostatniej chwili musiał odwołać przyjazd. Podczas konferencji nie zabrakło również głosu znanych polskich profesorów i osób zaangażowanych w różne oblicza wolontariatu.

 

Inf. foto od ks. M. Łojko

Polecamy