niedziela, 15 września 2019 r.

Abp Polak delegatem KEP ds. ochrony małoletnich

Podczas 382. zebrania plenarnego KEP abp Wojciech Polak został wybrany Delegatem KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Jego rola polegać będzie na lepszej koordynacji i komunikacji w sprawach związanych z ochroną małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele. Prymas Polski zapowiedział, że będzie w tych zadaniach ściśle współpracować z krakowskim Centrum Ochrony Dziecka, którym kieruje ks. Adam Żak SJ. W zakres działań wchodzi tu m.in. organizacja szkoleń i pomoc przy opracowaniu programów prewencyjnych w diecezjach. Do zadań abp. Polaka będzie należało także koordynowanie komunikacji i strategii medialnej w powyższym temacie. Prymas przyznaje jednocześnie, że funkcja delegata nie wiąże się z żadnymi uprawnieniami kanonicznymi, które umożliwiłyby mu ingerowanie w sytuacje konkretnych diecezji.


Fot. KEP

Polecamy