czwartek, 19 września 2019 r.

Prymas o formacji kapłańskiej i ochronie małoletnich

Abp Wojciech Polak poinformował, że w kolejnym zebraniu plenarnym KEP w czerwcu w Świdnicy uczestniczyć będzie abp Charles Scicluna z Malty, drugi sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, od lat zajmujący się walką z wykorzystywaniem małoletnich w Kościele. Sprawy prowadzone przez Komisję KEP ds. Duchowieństwa, której przewodniczy abp Wojciech Polak, były jednym z tematów rozpoczętego 12 marca 382. zebrania plenarnego KEP.


Abp Polak, stojący na czele Komisji ds. Duchowieństwa KEP przedstawił biskupom przygotowany przez komisję list do kapłanów na Wielki Czwartek. Tegoroczny list – nawiązujący do tematyki roku duszpasterskiego związanego z działaniem Ducha Świętego – wzywa do nawrócenia. Przypomniał, że nawrócenie dokonuje się dzięki mocy i łasce Ducha Świętego. Najpierw musi być nawróceniem samego kapłana, a następnie zostać przez niego skierowane do wiernych. Motywem przewodnim listu jest wydarzenie z Wieczernika, kiedy św. Piotr wychodzi do zgromadzonych i pełen mocy Ducha Świętego wzywa do nawrócenia.


Prymas mówił również o szeroko rozumianej formacji kapłańskiej, przypomniał o aktywnym działaniu w Krakowie szkoły dla formatorów i wychowawców seminaryjnych. Poinformował, że szkołę tę ukończyło 570 osób w ciągu 7 lat, w tym 3 biskupów. Zasygnalizował, że Komisja ds. Duchowieństwa blisko współpracuje z Centrum Ochrony Dziecka, prowadzonym przez ks. Adama Żaka SJ, który w ramienia Episkopatu jest koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży. Poinformował, że już w ponad połowie metropolii przeprowadzone zostały szkolenia, mające na celu przygotowanie zespołów, składających się z duchownych i świeckich specjalistów, które mają opracować diecezjalne programy ochrony dzieci i młodzieży przed możliwością wykorzystania seksualnego. System ten będzie realizowany w szkołach, ośrodkach wychowawczych, wszędzie tam, gdzie Kościół pracuje z dziećmi i młodzieżą. W najbliższych tygodniach szkolone będą zespoły z metropolii warszawskiej, białostockiej i warmińskiej. Składają się one nie tylko z osób duchownych ale także licznych świeckich. We wszystkich diecezjach programy te zostaną wdrożone w najbliższych miesiącach, a w niektórych już funkcjonują.


Kolejnym wątkiem wystąpienia abp. Polaka były „Zasady Formacji Kapłańskiej w Polsce”. Przygotowuje je zespół wyłoniony przez Komisję ds. duchowieństwa, któremu przewodniczy bp Damian Bryl. Jednym z elementów Zasad Formacji jest tzw. Ratio fundamentalis, definiujące poszczególne etapy formacji seminaryjnej. Drugim jest Ratio studiorum, określające zasady kształcenia i kierunki formacji intelektualnej przyszłych kapłanów. Dzieli ją na okres propedeutyczny, dwa etapy studiów – filozoficzny i teologiczny – oraz okres pastoralny. Oba te dokumenty są polską aplikacją watykańskiego dokumentu „Dar powołania do kapłaństwa. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”, opublikowanego przez Stolicę Apostolską w 2016 roku.


Prymas zaznaczył, że Ratio fundamentalis jest już na ukończeniu, a Ratio studiorum niejako na „półmetku” pracy. W najbliższych miesiącach projekty obu dokumentów zostaną rozesłane do seminariów duchownych i innych specjalistów, żeby mogły zostać krytycznie przejrzane i uzupełnione. Następnie zostaną zaprezentowane na jesiennym zebraniu Episkopatu. A kiedy zostaną przyjęte przez Konferencję Episkopatu Polski, a następnie uzyskają recognitio (czyli zatwierdzenie) Stolicy Apostolskiej, będą mogły wejść w życie.


W Warszawie trwa 382. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Wśród tematów trzydniowego spotkania znalazły się m.in.: duszpasterstwo młodzieży, ochrona małoletnich w Kościele oraz jubileusze 100-lecia Konferencji Episkopatu Polski i 100-lecia odnowienia relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską.

KAI
Fot. BP KEP

 

Polecamy