niedziela, 15 września 2019 r.

PWSD: nowi lektorzy i akolici

Bp senior Bogdan Wojtuś włączył do grona akolitów i lektorów ośmiu alumnów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. „Wytrwajcie i wypełniajcie powierzone wam posługi gorliwie i wiernie” – mówił, prosząc o modlitwę za przygotowujących się do kapłaństwa.


Uroczystość odbyła się w niedzielę 10 marca w katedrze gnieźnieńskiej z udziałem najbliższych i przyjaciół kleryków. Obrzęd rozpoczęło imienne wezwanie kandydatów, na które każdy z nich odpowiedział „Jestem”, wyrażając w ten sposób gotowość wypełnienia woli wzywającego Boga oraz podjęcia zadań wynikających z przyjęcia posługi. W krótkim słowie biskup senior nawiązał do czytanej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Ewangelii o kuszeniu Jezusa na pustyni, przestrzegając przed mamiącymi zabiegami złego ducha, wzmacnianymi dziś dodatkowo przez wszechobecną reklamę, chęć łatwego życia i niepohamowane dążenie do posiadania.


„Pan Jezus nie dyskutował ze złym duchem, odrzucił pokusę zdecydowanie i od razu, pozostając wiernym woli Ojca aż do krzyża” – mówił bp Wojtuś, dopowiadając, że wszystko to, czym szatan kusił Zbawiciela miało jeden cel – sprawić, by odszedł od krzyża. „I my dzisiaj prosimy o tę moc, byśmy zawsze byli wierni woli Bożej, byśmy pokusę odrzucali, nigdy ze złym duchem nie dyskutowali i nie odrzucali krzyża. To będzie też zadanie tych, którzy zostają ustanowieni lektorami i akolitami” – podkreślił.


Biskup senior pouczył też alumnów o czekających ich zadaniach podkreślając, że posługa lektoratu to szczególne posłannictwo. „Będziecie czytali Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, będziecie wychowywali w wierze dzieci i dorosłych i będziecie ich przygotowywali do godnego przyjęcia sakramentu” – mówił. Zwracając się do kandydatów na akolitów przypomniał, że uczestniczą oni w posługiwaniu Kościoła w sposób szczególny, pomagając kapłanom i diakonom w wykonywaniu ich urzędu, a także, jako nadzwyczajni szafarze, udzielając Komunii świętej wiernym oraz zanosząc ją chorym.


Po wysłuchaniu pouczenia kandydaci na lektorów przyjęli z rąk biskupa księgę Pisma Świętego, a ustanowieni akolitami naczynie z chlebem, w którym to znaku powierzona im została posługa akolitatu. Odtąd zobowiązani są do godnego wypełniania powierzonych im przez Kościół zadań, wnikania w tajemnice Eucharystii oraz otaczania jej pełną czcią i szczerym szacunkiem.


Posługa lektoratu i akolitatu jest istotnym etapem na drodze przygotowania kandydata do święceń diakonatu, a następnie prezbiteratu. Przyjmujący tę pierwszą czyta odtąd Pismo Święte podczas liturgii z tą świadomością, że staje się potrzebnym pomocnikiem kapłanów i diakonów. W ten sposób włącza się w dzieło umacniania wiary słuchaczy Słowa Bożego i przygotowuje ich do godnego przyjęcia sakramentów. Ma również prawo do błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Akolita jest ustanowiony aby wspomagać diakona i usługiwać kapłanowi. Jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej może tego sakramentu udzielać gdy brakuje kapłanów i diakonów albo gdy liczba wiernych jest tak duża, że bez pomocy akolity obrzęd sprawowania Mszy św. znacznie by się przedłużył.

Mszę św. z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu koncelebrowali moderatorzy gnieźnieńskiego seminarium duchownego m.in.: rektor PWSD ks. dr Przemysław Kwiatkowski. W czasie Eucharystii modlono się też o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne.


Posługę lektoratu przyjęli:
kl. Marcin Małecki pochodzący z parafii pw. bł. Michała Kozala w Gnieźnie;
kl. Adam Wawrzyniak pochodzący z parafii pw. MB Częstochowskiej w Orzechowie;
kl. Marcin Wawrzyniak pochodzący z parafii pw. MB Częstochowskiej w Orzechowie;
kl. Arkadiusz Wikariak pochodzący z parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie.


Posługę akolitatu przyjęli:
kl. Radosław Czerwonka pochodzący z parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w  Inowrocławiu;
kl. Stanisław Ejdys pochodzący z parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu;
kl. Tomasz Mandziuk pochodzący z parafii pw. św. Doroty w Strzałkowie;
kl. Michał Romel pochodzący z parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach.


B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy