poniedziałek, 23 września 2019 r.

Skupienie katechetów

W dniach 16-17 marca w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyły się rekolekcje wielkopostne dla katechetów świeckich, zorganizowane przez Wydział Katechetyczny gnieźnieńskiej Kurii. Uczestniczyło w nich 25 katechetów z terenu całej archidiecezji.

Tytuł rekolekcji „By odnowić oblicze i serce”, zaczerpnięty z tegorocznego orędzia papieża Franciszka na Wielki Post, wyznaczał treść przeżyć rekolekcyjnych. Motywem przewodnim była sztuka budowania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, wskazująca na przywiązania własnego serca do wyuczonych schematów reagowania na bliźniego. Program dwudniowych rekolekcji obejmował m.in.: codzienną Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, spotkanie ze Słowem Bożym, Drogę Krzyżową oraz konferencje. Rekolekcje poprowadził ks. dr Hubert Wiśniewski z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Był to cenny czas dla wszystkich uczestników dający możliwość zatrzymania się, osobistej i wspólnotowej modlitwy, a także dokonania refleksji nad głębią swojej zażyłości z  Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Atmosfera była nie tylko pełna skupienia i zadumy, ale również serdeczna i przeniknięta wzajemnym zrozumieniem.

Polecamy