poniedziałek, 16 września 2019 r.

Wielkopostna Oaza Modlitwy

W dniach 8-10 marca w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie odbyła się Wielkopostna Oaza Modlitwy, której hasło „Wolni będziecie” zaczerpnięto z Ewangelii wg św. Jana. W spotkaniu wzięło udział 85 młodych z całej archidiecezji.


Weekendowe rekolekcje poprowadzili: ks. Waldemar Myka, wikariusz goszczącej młodych parafii pw. św. Jakuba oraz ks. Jarosław Wesołowski, wikariusz w parafii pw. św. Floriana w Chodzieży. Pomocą byli im animatorzy w liczbie trzynastu, którzy poprowadzili trzy spotkania w grupach. Trzydniowe skupienie koncentrowało się wokół modlitwy i integracji. Pierwszego wieczoru młodzi mieli możliwość doświadczyć piękna Bożej miłości w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu. W drugim dniu rozmawiali o tym, czym jest wolność i jak mądrze z niej korzystać. Uczestniczyli również w Mszy św. celebrowanej pod przewodnictwem moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie ks. Huberta Wiśniewskiego. Dzień zakończyły poważne rozmowy i pytania m.in. o życie w czystości, budowanie trwałych relacji i radzenie sobie z trudnościami, czyli takie, które najbardziej nurtują młodych. Ostatniego dnia młodzi przeżyli niedzielną Eucharystię razem ze wspólnotą parafialną ubogacając liturgię swoim śpiewem. Każdy z uczestników otrzymał też znaną przez wielu Zdrapkę Wielkopostną. Jak przyznali, czas spędzony w Murowanej Goślinie pełny był dobrych przeżyć i duchowej odnowy. Teraz cała młodzieżowa wspólnota Ruchu Światło-Życie czeka na kolejne spotkanie, które odbędzie się przy okazji odpustu św. Wojciecha w Gnieźnie, a także na rekolekcje wakacyjne. Szczegóły dotyczące turnusów pojawią się w najbliższym czasie na stronie oazy.


Fot. oaza młodych

Polecamy