środa, 15 lipca 2020 r.

XXI Szkoła Animatora Misyjnego

W dniach 22-24 marca w Białogórze odbyła się XXI Szkoła Animatora Misyjnego. W spotkaniu wzięli udział katecheci, animatorzy misyjni i osoby zaangażowane w dzieło misyjne Kościoła z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz diecezji kaliskiej, pelplińskiej, włocławskiej i bydgoskiej.


Łącznie do Białogóry przyjechało blisko 70 uczestników i kilku prelegentów: ks. dr Tadeusz Knut z parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach, br. Tomasz Basiński, kombonianin z Krakowa, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Misjonarze Kombonianie”, o. Feliks Poćwiardowski, realizator wielu filmów dokumentalnych o misjach i pracy misjonarzy, ks. dr hab. Franciszek Jabłoński, główny organizator spotkania oraz Ewa Zachwieja, uczestniczka wypraw misyjnych i laureatka odznaczenia Benemerenti in opere evangelizationis oraz ks. Julian Wawrzyniak. Gościem specjalny była dr Michelle Robinson z Jamajki, która podzieliła się nie tylko obszerną wiedzą, ale i misyjnym doświadczeniem. Wygłoszone konferencje nawiązywały do hasła tegorocznej szkoły i planowanego na październik Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego „Ochrzczeni i posłani”. Słuchacze mieli okazję nie tylko pogłębić swoją wiedzę, ale także przypomnieć sobie o zobowiązaniach wypływających z przyjęcia chrztu świętego. Nie zabrakło też zajęć praktycznych, a więc pracy w grupach, która pozwoliła stworzyć „bank pomysłów” do zrealizowania w rodzinach, szkołach, parafiach i diecezji z okazji wspomnianego miesiąca misyjnego. Uczestniczy spotykali się także na modlitwie pod przewodnictwem obecnych kapłanów i kleryków z seminariów duchownych w Gnieźnie i Pelplinie.


Tegoroczna XXI Szkoła Animatora Misyjnego wpisała się w przygotowania do ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Tygodnia Misyjnego, który odbędzie się w październiku. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego Maximum illud papieża Benedykta XV, który niezmiennie aktualny zachęca do rozbudzania świadomości misyjnej, podejmowania różnych inicjatyw misyjnych, modlitwy, głoszenia Ewangelii oraz budzenia misyjnego entuzjazmu. Misja Kościoła bowiem wciąż trwa i każdy z nas jest odpowiedzialny za jej realizację tam, gdzie żyje.


BK/I. Maćkowiak

Polecamy