środa, 18 września 2019 r.

Zapraszamy

W najbliższą sobotę 30 marca w gnieźnieńskim seminarium duchownym odbędzie sympozjum poświęcone życiu i przesłaniu św. Hieronima, apologety, doktora Kościoła, autora łacińskiego przekładu Pisma Świętego zwanego Wulgatą. Okazją jest przypadająca w tym roku 1600 rocznica jego śmierci.

 

 Zakres tematyczny konferencji wyznacza jej hasło: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa – aktualność przesłania św. Hieronima dla Kościoła i społeczeństwa”, którego pierwszy człon zaczerpnięto z komentarza doktora Kościoła.


„Chcielibyśmy przedstawić św. Hieronima jako biblistę, tłumacza Pisma Świętego, apologetę prowadzącego liczne polemiki i dyskusje z przeciwnikami, ale także jako człowieka całkowicie oddanego Bogu, rozmodlonego, żyjącego w rygorystycznej ascezie, który jednocześnie prowadził aktywną działalność formacyjną będąc dla wielu współczesnych kimś, kogo dziś nazwalibyśmy ojcem duchownym” – mówi ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski z WT UAM w Poznaniu, patrolog, główny organizator konferencji.


Do udziału w sympozjum zaproszono znawców tematu z różnych ośrodków akademickich. Postać św. Hieronima przybliży słuchaczom ks. prof. UAM dr hab. Michał Kieling z Poznania. Dr Magdalena Jóźwiak z Uniwersytetu Wrocławskiego pochyli się nad egzegezą biblijną Ojca Kościoła, a jako tłumacza Biblii zaprezentuje go ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski z UKSW w Warszawie. Uczestnicy sympozjum wysłuchają też prelekcji ks. prof. dr. hab. Edwarda Sienkiewicza z Uniwersytetu Szczecińskiego nt. eschatologicznego kryterium w myśli św. Hieronima oraz o. prof. dr. hab. Leona Nieściora z UKSW w Warszawie o hieronimowej obronie ascezy w polemice z Jowinianem.

 

„Hieronim był postacią niezwykle ciekawą, ale i trudną, co widać w jego pismach, komentarzach, a także w zachowanej korespondencji, która w języku polskim wydana została w kilku tomach. Moim zdaniem to, co warto zapamiętać i co chcielibyśmy przekazać z jego niezwykle bogatej spuścizny to zachętę, by poznać i kochać Pismo Święte, bo przez nie poznajemy samego Chrystusa. Często na wykładach powtarzam, że dziś potrzeba ludzi wierzących, ale i ludzi wiedzących, a więc takich, którzy wiedzą dlaczego wierzą. Mam nadzieję, że nasza konferencja tą podbudowę intelektualną dodatkowo wzmocni” – mówi ks. Czyżewski.

 

Konferencje rozpocznie się o godzinie 10.00 w gnieźnieńskim seminarium duchownym. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Po zakończeniu, ok. godziny 13.00 wszyscy uczestnicy zaproszeni zostaną na obiad. Sympozjum organizuje Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła WT UAM w Poznaniu.


Hieronim
 urodził się w Strydonie około 347 roku w rodzinie chrześcijańskiej, która zapewniła mu staranne wykształcenie. W młodości czuł pociąg do światowego życia, z czasem jednak górę wzięło pragnienie i zainteresowanie religią chrześcijańską. Po przyjęciu chrztu około 366 roku wybrał życie ascetyczne. W 382 roku przeniósł się do Rzymu, gdzie papież Damazy przyjął go na swego sekretarza i doradcę. Po jego śmierci, w 385 roku  Hieronim wyruszył na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zatrzymał się w Betlejem, gdzie zamieszał w pustelni w pobliżu Groty Narodzenia. Nadal prowadził intensywną działalność: komentował Słowo Boże, bronił wiary opierając się energicznie rozmaitym herezjom, wzywał mnichów do doskonałości, uczył kultury klasycznej i chrześcijańskiej młodych uczniów oraz podejmował pielgrzymów odwiedzających Ziemię Świętą. Zmarł w swojej celi 30 września 419 lub 420 roku.


B. Kruszyk KAI


Polecamy