środa, 21 sierpnia 2019 r.

Inowrocław: rocznica śmierci kard. Glempa

W środę 23 stycznia minię 6. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa. Jak co roku za duszę śp. Prymasa Polski modlono się w inowrocławskiej parafii pw. Zwiastowania NMP, gdzie został ochrzczony. Eucharystii celebrowanej w niedzielę 20 stycznia przewodniczył bp Krzysztof Wętkowski.


Śp. kard. Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 roku w Inowrocławiu. Lata dziecięce i młodość spędził w pobliskim Rycerzewku. W Inowrocławiu ukończył liceum, a w Gnieźnie seminarium duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1956 roku w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie z rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego, sufragana poznańskiego, który udzielił ich w zastępstwie internowanego wówczas kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nominację na arcybiskupa warszawskiego i gnieźnieńskiego Prymasa Polski otrzymał 7 lipca 1981 roku, w 1,5 miesiąca po śmierci prymasa Stefana Wyszyńskiego. Rządy w obu archidiecezjach kanonicznie objął 9 lipca tegoż roku, a uroczyste ingresy odbył: 13 września do bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie i 24 września do archikatedry warszawskiej.


Śp. kard. Józef Glemp był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim w latach 1981-1992. Jednocześnie sprawował urząd arcybiskupa metropolity warszawskiego, obie archidiecezje były bowiem do 25 marca 1992 połączone unią personalną. Po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce w 1992 i rozłączeniu obu archidiecezji zachował godność Prymasa Polski do 2009 roku jako kustosz relikwii św. Wojciecha. Na mocy decyzji Benedykta XVI tytuł Prymasa Polski wrócił do arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego w grudniu 2009 roku, gdy kard. Glemp skończył 80 lat. Otrzymał go ówczesny arcybiskup gnieźnieński Henryk Muszyński. Śp. kard. Józef Glemp zmarł 23 stycznia 2013 roku. 28 stycznia po Mszy św. pogrzebowej w archikatedrze warszawskiej został pochowany w znajdującej się w świątyni krypcie arcybiskupów warszawskich.


Pod koniec liturgii biskup pomocniczy gnieźnieński wręczył nagrodę „Ku chwale” ustanowioną przez kard. Józefa Glempa w 2009 roku i przyznawaną za szczególną duchową i intelektualną pracę na rzecz Ziemi Kujawskiej. Jej tegorocznym laureatem został Piotr Strachanowski – inowrocławianin, regionalista i samorządowiec. 


W katedrze gnieźnieńskiej Msza św. w 6. rocznicę śmierci śp. kard. Józefa Glempa sprawowana będzie pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego w środę 23 stycznia o godzinie 12.00. Zachęcamy do uczestnictwa.

 

Fot. P. Woltman

Polecamy