środa, 21 sierpnia 2019 r.

"Na Winiarach" z certyfikatem

Spółdzielnia socjalna „Na Winiarach” otrzymała certyfikat „zakup prospołeczny” na usługi cateringu okolicznościowego oraz usługi żywienia baru mlecznego „Caritas”. Szczegóły przedstawiono 9 stycznia podczas konferencji prasowej.


O szczegółach poinformowali: Lucyna Muniak, prezes spółdzielni oraz ks. prałat Krzysztof Stawski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jak tłumaczyli, otrzymany certyfikat to znak, który wyróżnia produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych m.in. spółdzielni socjalnych, czyli takich, które dają pracę i szansę na samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, bezdomnym i innym, mającym niewielkie szanse na rynku pracy. Znak „zakup prospołeczny” jest potwierdzeniem dla kontrahentów, którzy chcą być wrażliwi na potrzeby społeczne oraz chcą działać zgodnie z zasadami CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), że zakup produktu lub usługi w certyfikowanym przedsiębiorstwie to działanie zgodne  z tymi zasadami.


Spółdzielnia socjalna „Na Winiarach” powstała 16 czerwca 2016 roku.  Do życia została powołana przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i archidiecezję gnieźnieńską. Główną działalnością spółdzielni jest prowadzenie baru mlecznego na gnieźnieńskich Winiarach. W spółdzielni  zatrudnienie znajdują osoby, które dotychczas miały trudności z odnalezieniem się na rynku pracy m.in. osoby niepełnosprawne i samotne matki – mieszkanki Domu Matki i Dziecka prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz osoby bezrobotne objęte tzw. III profilem pomocy.


Spółdzielnia Socjalna, to podmiot, który łączy w sobie zadania organizacji pozarządowej oraz zadania przedsiębiorstwa. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Przyznany Spółdzielni „Na Winiarach” znak „zakup prospołeczny” jest już obecny w dwunastu województwach, a wkrótce trafi do kolejnych regionów Polski. Do tej pory wyróżniono nim ponad czterdzieści podmiotów ekonomii społecznej.


B. Kruszyk, Caritas AG

Polecamy