środa, 21 sierpnia 2019 r.

OPP proszą o 1 procent

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i inne Organizacje Pożytku Publicznego jak co roku proszą o przekazanie na ich rzecz 1 procenta podatku dochodowego. "Jeśli nie wskażemy żadnej z nich, kwota z 1 procenta trafi po prostu do budżetu państwa" - mówi ks. Krzysztof Stawski. 


Jest z tym coraz lepiej. Według informacji Ministerstwa Finansów w ubiegłym roku z możliwości przekazania 1 procenta Organizacjom Pożytku Publicznego skorzystało przeszło 14 milionów podatników co dało łącznie rekordową kwotę ponad 761 milionów złotych. To 143 miliony złotych i pół miliona ludzi więcej niż w roku 2017. Z tych samych danych wynika, że każdy kto zdecydował się podzielić podatkiem przekazał na rzecz wybranej OPP średnio 54 złote, a więc o około 5 złotych więcej niż w latach ubiegłych. Przyczyn tego optymistycznego progresu jest na pewno wiele, specjaliści wskazują jednak głównie na wzrost społecznej świadomości, uproszczenie procedur, wzrost zaufania do OPP, a także wzrost naszych wynagrodzeń. Więcej zarabiamy, płacimy więc więcej podatku, a tym samym rosną wpływy z 1 procenta.

Niczego nie zyskujemy nie przekazując 1 procenta, tracimy natomiast szansę na zdecydowanie komu i na jaki cel przekazane zostaną nasze pieniądze – tłumaczy ks. prałat Krzysztof Stawski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, która jest jednym z największym beneficjentów 1 procenta w archidiecezji gnieźnieńskiej. – Jeśli nie wskażemy żadnej organizacji, kwota z 1 procenta trafi po prostu do budżetu państwa. Dlatego co roku gorąco zachęcam do skorzystania z tego przywileju i wskazania naszej Caritas. Każda, nawet najmniejsza kwota jest dla nas cenna, oznacza bowiem, że ktoś nam zaufał i wierzy, że wykorzystamy podarowane nam pieniądze we właściwy sposób. Dzięki ofiarności i zrozumieniu naszych darczyńców, wolontariusze i pracownicy naszej organizacji mogą każdego dnia pomagać bezpośrednio kilkuset osobom – dodaje ks. Stawski.


W ubiegłym roku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej otrzymała z 1 procenta 257 590,90 złotych. Środki te wykorzystywane są przede wszystkim na pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób chorych i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dzięki nim może również funkcjonować Dom Matki i Dziecka, który daje schronienie i opiekę kobietom uciekającym m.in. przed przemocą domową, a także funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Część pieniędzy zostanie również przeznaczona na zakup profesjonalnego sprzętu dla osób obłożnie chorych. Jak w poprzednich latach, również w tym roku Caritas oferuje swoją pomoc w rozliczaniu PIT. Można zostawić dokumenty w biurze przy ul. Seminaryjnej 2 lub os. Orła Białego 20 w Gnieźnie, a pracownicy Caritas  rozliczą zeznanie.


Na 1 procent czekają także inne Organizacje Pożytku Publicznego związane z Kościołem. Jest wśród nich m.in. wągrowieckie Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa, które wybudowało i prowadzi „Hospicjum Miłosiernego Samarytanina”. Placówka otacza opieką osoby umierające i terminalnie chore, a także ich rodziny. Na rzecz potrzebujących działa również Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta w Słupcy, które prowadzi jadłodajnię dla osób ubogich oraz tzw. Dom Dziennego Pobytu dla samotnych i bezdomnych. Na 1 procent czeka także Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, z której stypendiów korzysta w archidiecezji gnieźnieńskiej ponad pięćdziesięciu uczniów i studentów. Działa także kilka innych instytucji zajmujących się dziećmi i młodzieżą. Pomagają w wyrównywaniu szans edukacyjnych i pomagają materialnie uczniom z uboższych rodzin. Nie rezygnujmy więc z prawa do decyzji. Nasz 1 procent może się wydawać kwotą nikłą, jednak zsumowany z tysiącami, dziesiątkami tysięcy podobnych daje naprawdę imponujące sumy, a wraz z nimi konkretną pomoc.


Wybrane Organizacje Pożytku Publicznego z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej, na których rzecz można przekazać 1 procent swojego podatku dochodowego

  • Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, KRS 0000195886
  • Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, KRS 0000058949
  • Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta w Słupcy, KRS 0000035231
  • Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia, KRS 0000075432
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Nadziei” w Łopiennie, KRS 0000300244
  • Fundacja Miłości przy Centrum im. Jana Pawła II w Chodzieży, KRS 0000249628
  • Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku, KRS 0000254562
  • Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie, KRS 0000056937
  • Kalwaria Pakoska w Pakości, KRS 0000282780
  • Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 0000150776


B. Kruszyk
Fot. B. Kruszyk

Polecamy