środa, 21 sierpnia 2019 r.

Szkolenie w CEF

W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie zakończyło się w piątek tygodniowe szkolenie dla wychowawców seminaryjnych. Tematem była szeroko pojęta sfera psychoseksualna człowieka oraz przygotowanie przyszłych księży do bezpiecznej pracy z dziećmi i młodzieżą.


Była to już czwarta edycja szkolenia organizowanego przez gnieźnieńskie Centrum Edukacyjno-Formacyjne pod patronatem Konferencji Rektorów WSD i Centrum Ochrony Dziecka. W spotkaniu uczestniczyli rektorzy, ojcowie duchowni i prefekci seminariów diecezjalnych i zakonnych z całej Polski.


„Szkolenie wpisuje się w działania profilaktyczne mające na celu budowanie bezpiecznego środowiska pracy z dziećmi i młodzieżą w Kościele. Chcemy na potrzebę tworzenia takiego bezpiecznego środowiska nie tylko kapłanów uwrażliwiać, ale przede wszystkim ich do tego dobrze przygotować, tak, by potrafili ewentualny problem zauważyć, zdiagnozować i właściwie na niego zareagować” – tłumaczy ks. dr Wojciech Rzeszowski, koordynator szkolenia i dyrektor CEF.


Kapłan przyznaje również, że dziś pojawia się wiele głosów wyrażających zastrzeżenia, co do tego, czy przyjmowani do seminariów kandydaci do kapłaństwa mają właściwą dojrzałość psycho-seksulaną, a także czy przygotowanie w seminariach jest wystarczające. Zwłaszcza w pierwszym z tych zagadnień – jak dodaje – szkolenia tego typu są bardzo pomocne.


Zajęcia w czasie szkolenia prowadzili specjaliści w zakresie szeroko pojętej seksualności człowieka m.in. prof. Maria Beisert, która należy do czołowych ekspertów w dziedzinie zaburzeń preferencji seksualnych. i która przybliżyła powyższy temat wraz z genezą i strukturą seksualności człowieka. Przedstawiła także charakterystykę ofiar i sprawców oraz dynamikę relacji i ich konsekwencje.


„Jest ogromna potrzeba organizowania tego typu szkoleń” – mówi psycholożka i seksuolożka  – Osoby posiadające pewną wiedzę, mające większą świadomość w tym temacie potrafią nie tylko odróżnić patologię od normy, ale także odpowiednio na nią zareagować”.


Wykłady obejmowały także zagadnienia z zakresu m.in. dynamiki realizacji powołania do celibatu, tożsamości płciowej, a także problemu uzależnienia od cyberseksu. Omówiono także działania Kościoła w zakresie przeciwdziałania problemowi wykorzystania nieletnich.


B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy