niedziela, 31 maja 2020 r.

Pomoc, koordynacja, informacja

W budynku Sekretariatu KEP w Warszawie uruchomione zostało Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Będzie wspomagać pracę abp. Wojciecha Polaka oraz koordynować wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony małoletnich.


Biuro rozpoczęło działalność 2 września w budynku Sekretariatu KEP przy skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego 6 w Warszawie. Będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00. Uruchomiona została także strona internetowa → www.ochrona.episkopat.pl


„Zasadniczym celem Biura jest wspomaganie działań delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, przygotowywanie różnorodnych projektów w tej sferze dla Konferencji Episkopatu, kontakty z mediami, a przede wszystkim koordynacja wdrażania w życie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony dzieci i młodzieży, jakie zostały przyjęte przed Radę Stałą KEP 18 maja br. Chodzi o troskę o osoby pokrzywdzone na różnorakich polach m.in. prawnym i psychologicznym” – informuje Prymas Polski abp Wojciech Polak, który decyzją biskupów pełni funkcję delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży od marca br.


Biuro zajmować się będzie również koordynacją programów prewencyjnych, które są obecnie wdrażane w życie we wszystkich polskich metropoliach i diecezjach we współpracy z Centrum Ochrony Dziecka kierowanym przez ks. Adama Żaka SJ.


Decyzja o utworzeniu Biura podjęta została na zebraniu plenarnym KEP w czerwcu br. Osobą desygnowaną do jego zorganizowania jest ks. Piotr Studnicki z Krakowa.

Polecamy