środa, 3 czerwca 2020 r.

Prymas: wołanie o pokorę

„Dziś, gdy w osiemdziesiątą rocznicę wspominamy wybuch II wojny światowej, ta właśnie lekcja historii, która wciąż, w każdym pokoleniu, przypomina nam o ogromie krzywd, nieszczęść i śmierci zadanej bestialsko milionom ludzi, ta lekcja jest nadal wołaniem o nasze nawrócenie i pokorę” – mówił dziś w katedrze gnieźnieńskiej Prymas Polski.


Abp Wojciech Polak w łączności z biskupami w całej Polsce, celebrował w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie Mszę św. w intencji ofiar II wojny światowej, prosząc wraz z wiernymi o pokój na świecie. W krótkiej HOMILIA, poprzedzającej odczytanie wspólnego słowa biskupów polskich i niemieckich Prymas przyznał, że II wojna światowa, która pochłonęła miliony niewinnych istnień ludzkich, przynosząc światu ogrom nieszczęść i krzywd, jest nadal wołaniem o naszą pokorę i nawrócenie.


„Wobec pychy i nienawiści, wobec chęci zemsty i odwetu, wobec pojawiających się przed ludzkością nowych zagrożeń, wobec szatańskiego podsycania i budzenia wciąż nowych demonów wojny, sam Jezus wskazuje nam postawy całkowicie odmienne i przeciwne” – mówił metropolita gnieźnieński powtarzając za papieżem Franciszkiem, że stając się głosem tych, którzy głosu nie mają Chrystus zwraca się do nas z przejmującym apelem, abyśmy „wczuli się w cierpienia i niepokoje ubogich, głodnych, usuniętych na margines, uchodźców, przegranych życiowo, odrzucanych przez społeczeństwo i arogancję silniejszych”.


Prymas przyznał również, że śmiertelne żniwo II wojny światowej, zrodzone z nienawiści i pogardy dla człowieka, wciąż woła o naszą pamięć i modlitwę. Modlitwa zaś oraz wsłuchiwanie się w Chrystusową Ewangelię „uczy nas pokory i miłości, umacniając jednocześnie nasze serca w poszukiwaniu przebaczenia, pojednania i pokoju”.


W dalszej części kazania abp Wojciech Polak odczytał wspomniane wspólne SŁOWO biskupów polskich i niemieckich, przygotowane z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jak stwierdził, jest ono nie tylko znakiem wspólnej pamięci, ale również troski i głębokiego przekonania, „że właśnie ze wspólnej pamięci rodzi się inspiracja dla wspólnej teraźniejszości i przyszłości”.


Zgodnie z decyzją biskupów uczestniczących w niedawnej Radzie Biskupów diecezjalnych na Jasnej Górze tekst rocznnicowego przesłania Episkopatów Polski i Niemiec miał zostać odczytany 1 września we wszystkich kościołach katedralnych. Zgodnie z decyzją Prymasa Polski tego dnia w kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej o godzinie 14.00 zabiją również dzwony dla upamiętnienia ofiar II wojny światowej i poległych polskich żołnierzy.


B. Kruszyk KAI
Fot. KEP

Polecamy