poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Rodzina sanktuarium życia

Rodziny, małżeństwa, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin oraz działające w propagujących rodzinę stowarzyszeniach uczestniczyły w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Wśród pątników byli też wierni z Gniezna, Wrześni, Tuczna, Żnina, Lubcza, Witkowa.

Pielgrzymka odbyła się w dniach 21-22 września pod hasłem „Rodzina sanktuarium życia”. Wzięło w niej udział blisko 5 tysięcy osób z całej Polski, wśród których byli również pielgrzymi z Gniezna, Wrześni, Tuczna, Żnina, Lubcza i Witkowa. Mszy św. na jasnogórskim szczycie przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, przewodniczący Rady ds. Rodziny przy KEP, który w homilii w sposób szczególny zaakcentował prośbę o trwałość małżeństwa. „Prosimy też, aby ludzie młodzi decydowali się na związek małżeński, ponieważ coraz więcej ludzi odkłada decyzję o sakramentalnym małżeństwie, albo nie chcą się wcale decydować na to małżeństwo” – mówił. Przypomniał również, że życie jest wielkim darem i nawet jeśli towarzyszą temu różne lęki, to kiedy rodzice decydują się na to życie i przyjmą je z radością to to życie będzie dla nich wielkim szczęściem, wielką radością. Prosił również Boga za tych, którzy z różnych powodów czekają na potomstwo, a nie mogą go mieć. 


Podczas Mszy św. małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie oraz ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego. Tradycyjnie małżeństwa i rodziny złożyły Akt Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski. Pielgrzymce towarzyszyła wystawa „Matki mężne czy szalone?” i spotkanie z jej autorką Martą Dzbeńską-Karpińską, a także wykłady Piotra Guzdka, koordynatora ds. pogrzebów dzieci martwo urodzonych, pt. „Rodzina wobec dramatu dziecka utraconego” oraz Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka pt. „Ochrona Prawna dziecka w RP”. Pielgrzymka odbyła się po raz trzydziesty piąty. Poprzedziło ją spotkanie diecezjalnych duszpasterzy rodzin i doradców życia małżeńskiego.


Fot. K. Świertok BPJG

Polecamy