czwartek, 28 maja 2020 r.

Studium - nabór do 15 września

Przypominamy, że do 15 września trwa nabór do Prymasowskiego Studium Teologiczno-Pastoralnego, które rozpoczyna działalność w CENTTRUM Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie i adresowane jest do wszystkich świeckich pragnących pogłębić swoją wiedzę i wiarę.


Studium kieruje swoją ofertę w szczególności do osób prowadzących katechezę dla narzeczonych, a także katechetów świeckich i duchownych w zakresie kształcenia dodatkowego. Do podjęcia i ukończenia formacji teologicznej w studium zobowiązane są natomiast osoby przygotowujące się do podjęcia misji doradców życia rodzinnego oraz kandydaci do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. – Studium to nowość w naszej archidiecezji – mówi ks. Jakub Dębiec, przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego, pod którego auspicjami placówka będzie działać. – Idea jego powołania zrodziła się z jednej strony jako odpowiedź na potrzebę kształcenia i formacji osób podejmujących jakąkolwiek działalność w parafiach, z drugiej jako wyjście naprzeciw tym, którzy chcą umocnić swoją wiarę i pogłębić wiedzę teologiczną – tłumaczy kapłan.


Program nauki i formacji potrwa dwa lata. Zajęcia odbywać się będą w jedną sobotę w miesiącu w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie (seminarium). W programie znalazły się wybrane zagadnienia z zakresu teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, a także historii Kościoła, liturgiki, nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie, a także katolickiej nauki społecznej oraz kultury i sztuki chrześcijańskiej. – Zasadniczą część zajęć tworzy tzw. kanon teologiczno-pastoralny i w tym bloku uczestniczyć powinni wszyscy słuchacze. Jego koniecznym uzupełnieniem będą zajęcia tzw. specjalizacji – liturgicznej i małżeńskiej, które będzie można wybrać według własnych zainteresowań. Nie wykluczamy też spotkań plenerowych. Część dydaktyczna ubogacona zostanie czasem przeznaczonym na modlitwę i budowanie wspólnoty wiary – informuje ks. Jakub Dębiec.


Do prowadzenia zajęć zaproszono wykładowców z gnieźnieńskiego PWSD oraz ośrodków poznańskich, a także osoby konsekrowane. Pierwsze spotkanie semestru zimowego zaplanowano na 21 września. Dwuletnią edukację kończyć będzie zaliczenie w formie rozmowy lub pracy pisemnej (nie będzie egzaminów). Koszt jednego semestru to 250 złotych (w tym materiały i posiłek). Informacje szczegółowe, formularz zgłoszeń oraz listę wymaganych dokumentów znaleźć można TUTAJ. W programie zajęć pierwszego roku obok wybranych zagadnień ze Starego i Nowego Testamentu znalazły się m.in. następujące tematy: z zakresu teologii fundamentalnej – Człowiek otwarty na Boga w obliczu wyzwań współczesności; Wiarygodność historyczna Jezusa Chrystusa i Ewangelii. Z zakresu teologii dogmatycznej – Jezus Chrystus osoba i posłannictwo; Tajemnica Kościoła; Tajemnica człowieka. Z zakresu teologii moralnej – Zło dobrem zwyciężaj;  Etyczny wymiar chrześcijaństwa; Czy Dekalog wystarczy?; Fenomen sumienia; Jak rozpoznać, co jest dobre a co złe? W zakresie historii Kościoła słuchacze poznają początki i sposób życia pierwszych wspólnot chrześcijańskich oraz Kościół średniowieczny i Ojców Kościoła. Na zajęciach z życia liturgicznego Kościoła natomiast omówiona zostanie m.in. historia liturgii i teologia roku liturgicznego. Zajęcia z  zakresu małżeństwa i rodziny obejmą –  Życie małżeńskie rodzinne. Blaski i cienie w świetle adhortacji Amoris laetitia; Elementy psychologii małżeństwa – budowanie relacji; Sakramentalne przeżywanie małżeństwa, natomiast blok etyki opiekuńczo-medycznej – Moralne aspekty niesienia pomocy osobom chorym; Jak powinno wyglądać duszpasterstwo chorych? Szczegółowy plan zajęć jest również dostępny na stronie archidiecezjalnej.

B. Kruszyk

Polecamy