czwartek, 28 maja 2020 r.

Studium rozpoczęło działalność

Mszą św. sprawowaną 21 września pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego działalność zainaugurowało Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne. To nowa propozycja adresowana do katolików świeckich. W zajęciach bierze udział blisko 120 osób.


„Powołanie nie dotyczy tylko księdza czy zakonnicy. Każdy chrześcijanin jest powołany. Co więcej, wydaje się, że dzisiaj, w czasach, w których żyjemy, właśnie na osobach świeckich spoczywa znaczna odpowiedzialność, aby prowadzić życie Kościoła dalej. Aby – jeśli chcemy użyć terminu, że Kościół jest w kryzysie – z tego kryzysu wychodzić” – mówił w homilii biskup pomocniczy gnieźnieński podkreślając dalej, że nie da się tego zrobić bez odpowiedniego przygotowania intelektualnego, ale przede wszystkim nie da się tego zrobić bez wiary.


„Kościół miał i ma wystarczająco dużo zamieszania przez niewierzących teologów, przez tych, którzy uważają, że niepotrzebny jest żaden kontakt z Bogiem, że wystarczy podchodzić do wszystkiego w sposób racjonalny i przemyślany, a najlepiej kwestionować wszystko to, w co wierzono przez całe pokolenia. Myślę więc, że czas odnowy, który z całą pewnością przyjdzie, będzie czasem ludzi świeckich” – stwierdził bp Wętkowski.


Dał też słuchaczom trzy wskazówki, czyniąc je jednocześnie swoimi życzeniami. „Życzę wam, abyście wierzyli w Boga, ufali Chrystusowi i nie byli naiwni. Wielu ludzi, także chrześcijan, myli dziś miłosierdzie z naiwnością, a czytając Ewangelię widzimy dokładnie, jak realistycznie do życia i świata podchodził Jezus. Tego więc trzeba się uczyć” – podkreślił na koniec biskup pomocniczy gnieźnieński.


Mszę św. wspólnie z biskupem pomocniczym gnieźnieńskim celebrowali: ks. dr hab. Maciej Olczyk, dyrektor studium, ks. dr Jakub Dębiec, przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego, pod którego auspicjami instytucja działa, rektor gnieźnieńskiego seminarium ks. dr Przemysław Kwiatkowski, a także księża wykładowcy.


Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne powołane zostało decyzją Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Adresowane jest do katolików świeckich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę teologiczną i jednocześnie pogłębić wiarę, a obowiązkowe dla osób, które zamierzają podjąć pastoralną posługę w parafiach jako nadzwyczajni szafarze Komunii świętej lub pomagać w poradnictwie rodzinnym. Dwuletni program zajęć, które odbywać się będą w gnieźnieńskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w jedną sobotę w miesiącu, obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, historii Kościoła, liturgiki, nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie, katolickiej nauki społecznej oraz kultury i sztuki chrześcijańskiej. Zasadniczą część zajęć tworzy tzw. „kanon teologiczno-pastoralny”. Jego uzupełnieniem są zajęcia tzw. specjalizacji: liturgicznej i małżeńskiej, które pozostawia się wolnemu wyborowi słuchaczy oraz profilu planowanego zaangażowania duszpasterskiego. 

 


Rozmowa z dyrektorem Prymasowskiego Studium Teologiczno-Pastoralnego ks. dr. hab. Maciejem Olczykiem


Studium to nowość w naszej archidiecezji. Z zainteresowania i liczby słuchaczy wnioskować można, że taka edukacyjno-formacyjna propozycja adresowana do świeckich była potrzebna.


Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne w Gnieźnie zrodziło się w kontekście wyzwań, wobec których stajemy jako ludzie wierzący w czasach pluralizmu poglądów, opinii i wielości stylów życia. Różnorodność z jednej strony stanowi pewne bogactwo, ale niesie także ryzyko zagubienia spraw najistotniejszych. Również skarb wiary w takich okolicznościach zostaje wystawiony na poważną próbę. Nie tylko wiara i niewiara stawiane są na równi, bywa, że swoista moda na ateizm, spycha wiarę za kulisy spraw życiowo ważnych. Intuicyjnie przeczuwamy w takich działaniach coś niepokojącego. Dlatego z jednej strony modlitewne przylgnięcie do Pana Boga, a z drugiej pogłębianie znajomości treści naszej wiary stanowią duchowe wzmocnienie dla chrześcijan, od których wielokrotnie żąda się dziś uzasadnienia swoich przekonań. Również sami dla siebie potrzebują przekonujących argumentów ukazujących piękno i znaczenie wiary w życiu osobistym  i społecznym. Mając tego świadomość, stworzyliśmy dla osób dorosłych możliwość poszerzenia wiedzy religijnej i umocnienia wiary w ramach Studium Teologiczno-Pastoralnego.  Propozycja skierowana jest do wszystkich, którzy chcą przeżyć tę duchowo-intelektualną przygodę i na nowo stawiać sobie życiowo  ważne pytania m.in. o Pana Boga, treść chrześcijańskiego objawienia, sens życia, czy motywy wymagań moralności katolickiej.


Wielu pamięta funkcjonujący przed laty w Gnieźnie instytut teologiczny kształcący przyszłych katechetów. Doprecyzujmy, że studium nie jest reaktywacją tamtej instytucji.


Akademickie zgłębianie teologii ukoronowane stopniami i tytułami  naukowymi pozostawiamy wydziałom teologicznym. Nasza propozycja jest nieco skromniejsza, ale proporcjonalnie do możliwości oferuje ubogacające spotkania z wiedzą reprezentowaną przez kompetentnych wykładowców uniwersyteckich i specjalistów. W programie dnia jest także przewidziany czas na modlitwę i wspólny posiłek. Ufamy, że pomoże to w budowaniu więzi wspólnotowych i stworzy dobry klimat słuchania Boga i słuchania o Bogu. Dwuletni program Studium skierowaliśmy do osób, które pragną pogłębić własną wiedzę i wiarę, ale także i dla tych, które chciałyby podjąć pastoralną posługę w parafiach jako nadzwyczajni szafarze Komunii świętej lub pomagać w poradnictwie rodzinnym. Studium ma wymiar formacyjny zarówno w wymiarze osobistym jak i duszpasterskim. Dlatego nazywa się ono Teologiczno-Pastoralne: pogłębia teologicznie wiarę i przygotowuje wierzących do pastoralnej posługi.


To jeszcze o liczbach. Blisko 120 osób to niemała grupa. Więcej jest tych, którzy chcą, czy tych, którzy chcą, ale i muszą studium ukończyć?


Nasza propozycja rzeczywiście spotkała się z bardzo szerokim odzewem. Swój udział w Studium zgłosiło blisko 120 osób. Jak wskazuje wstępne rozeznanie, bo dokumenty jeszcze napływają, większą część stanowią słuchaczki i słuchacze niewiążący studiowania z przyszłą aktywnością pastoralną. Drugą połowę w nieco większej części stanowią kandydaci do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej (ok. 30%) oraz Panie i Panowie planujący lub już zaangażowani w pomoc małżonkom i rodzinom (20%). Cieszymy się bardzo z dużego zainteresowania naszą propozycją formacyjną i życzymy wszystkim Słuchaczkom i Słuchaczom dużo zapału w zgłębianiu wiedzy teologicznej.


B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy