czwartek, 28 maja 2020 r.

Tylko Kościół wierny Bogu...

„Tylko ludzie wierni Bogu, tylko Kościół wierny Bogu, będzie mógł być nadal czytelnym znakiem i skutecznym narzędziem zbawienia” – mówił 15 września w sanktuarium w Skrzatuszu Prymas Polski abp Wojciech Polak.


Metropolita gnieźnieński przewodniczył sumie odpustowej w ramach tegorocznej pielgrzymki diecezjalnej, podczas której ogłoszono podniesienie kościoła sanktuaryjnego pw. Wniebowzięcia NMP do godności bazyliki mniejszej. W homilii zaznaczył, że akt ten jest podkreśleniem duchowych dziejów tego świętego miejsca i jednocześnie stanowi wyzwanie oraz zadanie dla obecnych i przyszłych pokoleń.


„W ten sposób, decyzją samego Ojca Świętego Franciszka, to święte miejsce staje się nie tylko szczególnie złączone jeszcze jednym duchowym węzłem ze Stolicą Apostolską, ale w tym uroczystym akcie nade wszystko podkreślona zostaje wytrwała wiara ludu tej ziemi, który w swej pielgrzymce wiary czerpał siły z modlitwy do Maryi, Matki Bolesnej przedstawionej w tutejszej świątyni z martwym Ciałem Syna na kolanach” – mówił abp Polak.


„Nadanie skrzatuskiemu sanktuarium tytułu bazyliki mniejszej – kontynuował – jest niewątpliwie podkreśleniem duchowych dziejów tego świętego miejsca, w które – jak widzimy – w ostatnich latach tak pięknie wpisało się również dzieło odnowy tej świątyni i całego terenu sanktuarium. Ale wyniesienie tutejszego kościoła do godności bazyliki mniejszej jest niewątpliwie także wyzwaniem i nowym zadaniem. Kościół, nadając tytuł bazyliki mniejszej, oczekuje bowiem od was, że będzie to nadal miejsce szczególnie jednoczące i łączące, pod płaszczem Maryi, Matki Bożej Bolesnej, wszystkich wiernych całej umiłowanej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej” – wskazał Prymas Polski.


Prymas Polski powtórzył też za papieżem Franciszkiem, że Kościół również jest Matką i również otrzymał namaszczenie jako matka, przemierzając tę samą drogę co Jezus i Maryja. Jest to droga posłuszeństwa i cierpienia oraz stałego uczenia się drogi Pana. Taka jest droga Kościoła – Matki do wszystkich ludzkich serc, często tak dziś poranionych i pogubionych, nasza droga do prawdziwie pokaleczonej i zranionej miłości. I to jest  jezusowe posłanie Kościoła – Matki, aby nieść światło i nadzieję, przebaczenie i pojednanie, uzdrowienie i umocnienie, ewangeliczne wezwanie do nawrócenia i pokuty, do przemiany serca, do powstania z grzechu, do nadziei, do życia. A najpiękniejszą twarz Kościoła-Matki widzimy właśnie w Maryi. Od Niej możemy się uczyć prawdziwego posłuszeństwa Bogu. Tylko bowiem ludzie naprawdę posłuszni Bogu – stwierdził – tylko Kościół posłuszny Bogu, będzie mógł wiarygodnie pełnić swą macierzyńską misję w świecie.


„Tylko ludzie wierni Bogu, tylko Kościół wierny Bogu, będzie mógł być nadal czytelnym znakiem i skutecznym narzędziem zbawienia. Tylko ludzie, którzy, pomimo wszystkich trudności i przeszkód, pomimo prowokacji i rożnych wyzwań, zachowają w swym sercu miłość i wrażliwość dla każdego człowieka, tylko Kościół, który jak Maryja objawiać będzie temu światu ludzką twarz nieskończonej dobroci Boga, będzie wciąż miejscem uzdrowienia zranionej miłości i naprawdę niezachwianej nadziei” – mówił na koniec abp Polak.


W uroczystościach odpustowych i pielgrzymce diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej do sanktuarium w Skrzatuszu uczestniczyli liczni wierni, duchowni, osoby życia konsekrowanego, człowiekowi wspólnot, bractw i organizacji kościelnych, a także pielgrzymi odleglejszych stron Polski. Wraz z Prymasem Polski Mszę św. stanowiącą główny punkt obchodów koncelebrowało dziesięciu biskupów metropolii szczecińsko-kamieńskiej m.in. bp Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.


B. Kruszyk
Fot. Gość Niedzielny 

Galeria zdjęć → TUTAJ


 

 

Polecamy