czwartek, 28 maja 2020 r.

W szkole Animatora LSO

W ostatnią niedzielę wakacji, 1 września, animatorzy LSO spotkali się w Trzemesznie, gdzie uczestniczyli w spływie kajakowym. Spotkanie było okazją do integracji starszych animatorów z uczestnikami tegorocznej, trzeciej już edycji Archidiecezjalnej Szkoły Animatora LSO, która odbyła się w lipcu w miejscowości Maniowy w archidiecezji krakowskiej.


III ASA, nazwana także Wakacyjnym Obozem Szkoleniowym LSO, była ośmiodniowym wyjazdem skierowanym do starszych lektorów i ceremoniarzy, którzy chcieliby pomagać swoim duszpasterzom w prowadzeniu grup ministranckich. W czasie wyjazdu odbyły się różne wykłady i warsztaty m.in. z elementów programu formacyjnego LSO wg ks. Franciszka Blachnickiego, psychologii grupy czy korzystania z różnych form aktywizacyjnych w czasie zbiórek. Warsztaty z prowadzenia zbiórek na różnych stopniach ministranckich dostarczały wielu cennych doświadczeń i wskazówek do przyszłej posługi animatorskiej. Obok zajęć wykładowych, każdego dnia odbywał się wyjazd do okolicznych miejscowości m.in. Krościenka nad Dunajcem, Szczawnicy, Ludźmierza czy Czorsztyna. Jeden dzień uczestnicy spędzili także w Zakopanem, wędrując tatrzańskimi szlakami. W Szkole Animatora uczestniczyło trzynastu chłopaków z Barcina, Chodzieży, Gniezna, Inowrocławia, Mieściska, Podstolic, Rogoźna, Skoków, Strzałkowa i Złotkowa. Towarzyszyli im: ks. Jakub Dębiec, diecezjalny duszpasterz LSO, ks. Przemysław Robaszkiewicz, kl. Rafał Wojciechowski i animator Filip Głowacki.


Uczestnicy trzeciej edycji ASA, jak i pozostali animatorzy rozpoczynają teraz pracę w swoich parafiach. W grudniu spotkają się w Gnieźnie na warsztatach, a w maju w czasie Dnia Lektora nowi animatorzy otrzymają błogosławieństwo od Księdza Prymasa.

Polecamy