czwartek, 28 maja 2020 r.

Z wizytą w Caritas

W liturgiczne wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty, patronki Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Prymas Polski odwiedził gnieźnieńską siedzibę organizacji oraz spotkał się z kierownikami i pracownikami centrali oraz placówek terenowych.


Metropolita gnieźnieński odwiedził Dom Matki i Dziecka, Ośrodek Miłosiernego Samarytanina oraz spotkał się z dziećmi z działającego w placówce Przedszkola „Orzełki”. Następnie przewodniczył Mszy św. z udziałem przybyłych tego dnia do Gniezna pracowników i kierowników placówek prowadzonych przez Caritas w całej archidiecezji gnieźnieńskiej. Eucharystię koncelebrował dyrektor organizacji ks. prał. Krzysztof Stawski. W homilii abp Polak przypomniał słowa, które Matka Teresa pozostawiła w księdze pamiątkowej gnieźnieńskiego seminarium duchownego, odwiedzając je w 1984 roku: „Bądźcie świętymi. Świętość jest zwykłym obowiązkiem człowieka”.


Rozważając to wezwanie Prymas nawiązał do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Gaudete et exultate”, w której papież, mówiąc o zwykłych, codziennych krokach ku świętości, przestrzega jednocześnie przed dwoma pułapkami na tej drodze – pułapką gnostycyzmu i pelagianizmu. Pierwsza – jak tłumaczył abp Polak – to przekonanie, że do zbawienia prowadzi i wystarczy wiedza. Tymczasem św. Paweł pisze: „Postępujecie w sposób godny Pana, w pełni mu się podobając, wydając owoc wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga”. 


„My nie będziemy na drodze zbawienia, na drodze Bożej, jeśli to wskazanie pozostanie dla nas tylko teorią, tylko wiedzą wypełniającą nasz umysł” – mówił abp Polak.


Druga pułapka to pelagianizm, a więc wiara w to, że zbawić się można własnymi siłami i determinacją, opierając się na woli, zdolnościach i zaangażowaniu, także w czynienie dobra „Nie. Tak nie jest. Zbawi nas Bóg, który nam daje łaskę czynienia dobra” – podkreślił abp Polak.


Prymas przywołał też słowa św. Matki Teresy z Kalkuty zacytowane we wspomnianej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka: „Tak, mam wiele ludzkich słabości, wiele ludzkich nędzy […] Lecz On się uniża i posługuje się nami, tobą i mną, abyśmy byli Jego miłością i Jego współczuciem w świecie, pomimo naszych grzechów, mimo naszych nędz i wad. Uzależnia się On od nas, aby kochać świat i pokazać mu, jak bardzo go kocha. Jeśli zbytnio zajmiemy się sobą, to nie będziemy mieli czasu dla innych”.


„Wy nie zajmujecie się sobą – mówił do uczestników liturgii abp Polak. – Dziękuje za całe dobro, które czynicie. Niech umacnia was Boże słowo i to, co Jezus powiedział w dzisiejszej Ewangelii do Piotra: Nie bój się”.


B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk 

Polecamy