środa, 3 czerwca 2020 r.

Zmarł ks. kan. Kazimierz Głów

W niedzielę 29 września zmarł ks. kan. Kazimierz Głów, długoletni proboszcz parafii farnej we Wrześni. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka odbędą się w czwartek 3 października we Wrześni. Zmarłego kapłana polecamy Bożemu miłosierdziu.


Msza św. za śp. ks. kan. Kazimierza Głowa sprawowana będzie w Domu Księży Seniorów w Gnieźnie w środę 2 października o godzinie 16.00 pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego.


W środę 2 października w godzinach 19.00-22.00 we wrzesińskiej farze odbędzie się czuwanie modlitewne przy trumnie zmarłego kapłana.


Msza św. pogrzebowa celebrowana będzie w czwartek 3 października o godzinie 11.00 we wrzesińskiej farze pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Następnie pochówek na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej.


Śp. ks. kan. Kazimierz Głów urodził się 23 lutego 1933 roku w Wągrowcu. Po ukończeniu w 1952 roku miejscowego Liceum Ogólnokształcącego wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1958 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Posługę kapłańską rozpoczynał jako wikariusz w gnieźnieńskiej parafii katedralnej (1958-1961). Następnie  odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1961-1968), kontynuowane trzy lata później i uwieńczone obroną doktoratu (1972). Po powrocie do archidiececji gnieźnieńskiej został skierowany jako wikariusz do parafii pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy (1968-1970). Przez rok (1970-1971) pracował w Referacie Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Był wieloletnim wykładowcą w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W 1977 roku został mianowany proboszczem parafii w Niechanowie (do 1980). W 1980 roku objął jako proboszcz parafię farną we Wrześni, gdzie duszpasterzował do przejścia na emeryturę w 2009 roku. Pełnił funkcję nadzwyczajnego spowiednika alumnów w PWSD, penitencjusza w bazylice prymasowskiej, był członkiem Komisji Liturgicznej, Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów. Przez wiele lat piastował stanowisko dziekana dekanatu wrzesińskiego. W 1988 roku kard. Józef Glemp mianował go kanonikiem gremialnym Kapituły przy Kościele Kolegiackim pw. św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim. Jako proboszcz wrzesińskiej fary aktywnie działał na polu społecznym. W latach 80-tych wspierała szereg działań o charakterze niepodległościowym m.in. poświęcił sztandar NSZZ Solidarność ZWG Tonsil oraz „udzielał gościny” członkom i zwolennikom Solidarności w salkach katechetycznych. Ponadto czynnie uczestniczył w wielu przedsięwzięciach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne i patriotyczne na terenia miasta i gminy Września. Był członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego, członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku czci Jana Pawła II, członkiem Komitetu Obchodów 100. rocznicy strajku Dzieci Wrzesińskich, członkiem Komitetu Obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz współorganizatorem obchodów 150. rocznicy bitwy z Prusakami w Sokołowie pod Wrześnią. Dzięki jego zaangażowaniu parafia farna stała się miejscem, w którym odbywały się i odbywają regularnie wrzesińskie uroczystości religijno- patriotyczne. Ponadto z jego inicjatywy i przy jego wsparciu działa w niej Ochronka dla dzieci prowadzona przez siostry zakonne, Fundacja im. Dzieci Wrzesińskich, Harcówka, Towarzystwo Czytelni Ludowych, Jadłodajnia im. św. brata Alberta, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz wspólnota „Wiara i Światło” od wielu lat pomagająca dzieciom niepełnosprawnym.


Września wspomina śp. ks. Kazimierza Głowa → TUTAJ


Fot. Wiadomości Wrzesińskie

Polecamy