piątek, 27 listopada 2020 r.

Jedność zwietrzała w nas jak sól

„Niekiedy zaowocuje jeszcze w obliczu rocznic, które świętujemy, ale wcale nie przekłada się na nasz trud powszedni” – mówił w sobotę w Gnieźnie Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyznając gorzko, że jedność „zwietrzała w nas jak sól”.


Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej z udziałem pielgrzymów z archidiecezji łódzkiej, którzy przybyli do Gniezna – duchowych korzeni – u progu jubileuszu 100-lecia swojej archidiecezji.


W homilii abp Wojciech Polak mówił m.in. o jedności, o której, w swojej konferencji przed Mszą św. wspomniał także abp Grzegorz Ryś, jako ważnym obszarze działalności i troski arcybiskupów gnieźnieńskich związanych także z archidiecezją łódzką.

Już Jan Paweł II – przypomniał Prymas Polski – właśnie tutaj, w Gnieźnie, napominał nas, że „obecny brak duchowej jedności wynika głównie z kryzysu naszej chrześcijańskiej samoświadomości”.


„Często rozumiemy ją jakby na opak, jedynie jako źródło identyfikacji, która ma nas tylko odróżniać i oddzielać od innych” – przyznał abp Polak.


„Często – kontynuował – pozostaje ona jedynie we wzniosłych deklaracjach i podniosłych słowach wypowiadanych z takim pietyzmem i namaszczeniem, że nie ma w nich nic z tego, co ważne i prawdziwe, a co naprawdę weryfikuje się w codziennym zwyczajnym życiu”.


„Często – stwierdził Prymas – nie mamy już sobie nic do powiedzenie, bo zwietrzała ona w nas jak sól, która – mówiąc słowami Chrystusa – nadaje się tylko do wyrzucenia i podeptania. Niekiedy zaowocuje jeszcze w obliczu rocznic, które świętujemy, ale wcale nie przekłada się na nasz trud powszedni”.


„Czy wtedy się dziwić – pytał dalej abp Polak przywołując raz jeszcze Jana Pawła II – że rodzi się pokusa, aby w sercach budować mur? Mur wznoszony z lęku i agresji, braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu i kolorze skóry, innych przekonaniach religijnych, z egoizmu politycznego i gospodarczego, z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieka”.


Kontynuując wątek jedności Prymas przypomniał też, że prawdziwa jedność nie zasadza się jedynie na ludzkiej ugodzie czy umowie. Nie jest wynikiem wypracowanego konsensusu. Dla chrześcijan jedność jest owocem Ducha Świętego i On jest jej motorem.


Mszę św. koncelebrowali przybyli wraz z pielgrzymami księża i biskupi: wspomniany abp Grzegorz Ryś, łódzcy biskupi pomocniczy Ireneusz Pękalski i Marek Marczak oraz abp senior Władysław Ziółek.


B. Kruszyk KAITransmisje Media


Fot. J. Andrzejewski wkrótce

Polecamy