piątek, 27 listopada 2020 r.

Prymas w Kcyni

„Nie ma Chrystusa bez krzyża ani krzyża bez Chrystusa” – przypomniał w święto Podwyższenia Krzyża Świętego abp Wojciech Polak, przestrzegając przed pokusą, by tak właśnie krzyż i Zbawiciela postrzegać. Staje się On wtedy – mówił – zaledwie mistrzem duchowym, szafarzem dobrych rad czy paru pociech.


Prymas Polski przewodniczył 14 września uroczystościom odpustowym w Sanktuarium Krzyża Świętego w Kcyni (diecezja bydgoska). W homilii za papieżem Franciszkiem przestrzegał, abyśmy nie dali się oddalić od krzyża i poprowadzić w drugą stronę – w pokusę złego.


„Czego może ta pokusa dziś dotyczyć? W jaki sposób możemy w nią i my wpaść? Mówiąc w ten sposób papież chciał nas najpierw jasno przestrzec, że nie może być Chrystusa bez krzyża ani krzyża bez Chrystusa. Co to znaczy? Chrystus bez krzyża to – jak wskazuje papież – jakiś mistrz duchowy, szafarz dobrych rad czy paru pociech. Niestety, są dziś tacy, którzy chcieliby się na tym zatrzymać, którym to wystarcza” – stwierdził metropolita gnieźnieński.


Jest też druga pokusa, niemniej niebezpieczna, czyli krzyż bez Chrystusa, krzyż bez nadziei. Biadanie i rozpacz, że Pan nas zostawił, że o nas nie pamięta. Jedno z oblicz tej pokusy – zauważył abp Polak – odsłoniła pandemia koronawirusa, która – jak to trafnie ujął papież Franciszek – sprawiła, że opadła z nas maska wszystkich stereotypów i fałszywych pewników, na których budowaliśmy nasze działanie, plany, priorytety, i z których – jak podkreślił  Prymas – wyzwolić nas może tylko Bóg.


„Nie ma Chrystusa bez krzyża ani krzyża bez Chrystusa. On jest na krzyżu dla nas i dla naszego zbawienia. Jak więc patrzę na krzyż? Jak patrzę na Jego i nam mój krzyż? Czy wierzę, że prawdziwa miłość przechodzi przez krzyż, ale krzyż nie jest celem naszego ludzkiego życia tak, jak nie był celem Jego życia. Celem jest chwała, jak nam to ukazuje Pascha” – wskazał na koniec Prymas dopowiadając słowami papieża Franciszka, że właśnie przed krzyżem uczymy się dostrzegania życia w śmierci.


B. Kruszyk
Fot. Robert Koniec

Polecamy