sobota, 25 lutego 2017 r.

Walentynki na plebanii

W parafii w Margoninie, w ramach realizacji programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, organizowane są cykliczne spotkania formacyjne dla małżonków. Ostatnie odbyło się w dzień świętego Walentego nt. „Hierarchii w życiu małżeńskim”.


Spotkania z małżonkami nie są w Margoninie nowością. Zanim stanęła nowa plebania, w której budowę zaangażowali się także parafianie, proboszcz ks. Rafał Wnuk organizował je w kościele. Początkowo głównie z myślą o rodzicach dzieci przygotowujących się do Pierwszej komunii świętej. Z czasem także dla wszystkich chętnych małżeństw.


„Zapytałem, czy chcą, by te spotkania były kontynuowane, czy poszerzyć ich formułę, zaprosić innych prowadzących? Okazało się, że jest takie zapotrzebowanie, że są zainteresowani małżonkowie, że jest im to potrzebne. Próbujemy więc taki cykl katechez w naszej parafii przeprowadzić i zapraszamy do udziału nie tylko tych, którzy już w którymś ze spotkań uczestniczyli, którzy w parafii się angażują, ale wszystkich chętnych. Każdy będzie mile widziany” – mówi ks. Rafał Wnuk.


Spotkania z zaproszonymi prelegentami mają się odbywać raz w miesiącu. Jako pierwszy przyjechał do Margonina ks. kan. Franciszek Jabłoński z Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Spotkanie odbyło się 14 lutego, a więc w dzień św. Walentego, co miało wpływ zarówno na jego charakter, jak i tematykę. Przed spotkaniem małżonkowie mieli sposobność podziękować Panu Bogu za siebie i wzajemną miłość podczas Mszy świętej w kościele parafialnym. Później, już na plebanii, przy kawie i ciastku, wysłuchali katechezy o Bożym planie na małżeństwo i właściwej w nim hierarchii. Mieli też okazję sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując krótki test.


Kolejne spotkanie planowane jest na 21 marca. Ma je poprowadzić biblista ks. dr hab. Paweł Podeszwa. Ks. Rafał Wnuk przyznaje, że w doborze tematów następnych katechez będzie się kierował sugestiami i oczekiwaniami małżonków.


B. Kruszyk
Fot. Arch. Duszpasterstwo Rodzin

 

Polecamy