wtorek, 27 października 2020 r.

Bp Krzysztof Wętkowski


Biskup pomocniczy Krzysztof Wętkowski
urodził się 12 sierpnia 1963 roku w Gnieźnie. Po ukończeniu miejscowego II Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął studia i formację kapłańską w gnieźnieńskim Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1988 roku w bazylice prymasowskiej z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Był wikariuszem w parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska). Wypełniał także obowiązki kapelana bp. Jana Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego i wikariusza biskupiego prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy. W 1989 podjął studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone tytułem doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Po powrocie do Gniezna został mianowany najpierw rzecznikiem prasowym i referentem ds. środków społecznego przekazu, a później kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez 17 lat. Jest wykładowcą Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od października 2012 roku pełni funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. Życiorys bp. Krzysztofa Wętkowskiego (do druku).

 

                                                                                               

Kontakt:
Kuria Metropolitalna w Gnieźnie
ul. Jana Łaskiego 7
tel. 61/426.21.02 wew. 203
e-mail: Bp.Wetkowski@episkopat.pl

 

 

 

 

Polecamy