wtorek, 27 października 2020 r.

Abp Józef Kowalczyk

     

Arcybiskup Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 roku w Jadownikach Mokrych w diecezji tarnowskiej. Święcenia prezbiteratu przyjął 14 stycznia 1962 roku w Olsztynie. W październiku 1963 roku podjął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a dwa lata później wyjechał do Rzymu, by kontynuować je na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. W Rzymie ukończył też kurs kanonicznej praktyki administracyjnej przy Kongregacji Soboru (dzisiaj kongregacja Kleru) i w 1967 roku podjął współpracę z Sekretariatem Generalnym Synodu Biskupów w Rzymie. Uczęszczał także do studium przy Tajnym Archiwum Watykańskim, które ukończył z dyplomem archiwisty. W 1968 roku uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego. W tym samym roku rozpoczął Studium w Rocie Rzymskiej, zakończone tytułem adwokata Roty Rzymskiej. W 1969 roku podjął pracę w Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów. W 1978 roku otrzymał misję stworzenia Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu. Po wznowieniu w 1989 roku stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską został mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce i podniesiony do godności arcybiskupa. Święcenia biskupie przyjął 20 października 1989 roku w bazylice św. Piotra z rąk bł. Jana Pawła II. W maju 2010 roku został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, noszącym tytuł Prymasa Polski. Ingres do bazyliki prymasowskiej odbył 26 czerwca 2010 roku. 17 maja 2014 roku papież Franciszek przyjął jego rezygnację z posługi arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego. Życiorys abp. Józefa Kowalczyka (do druku).

 


Kapelan i sekretarz:
ks. Tadeusz GERLACH CSMA
ul. Jana Łaskiego 2
62-200 Gniezno
tadeusz.gerlach@gmail.com


 

 

 

Polecamy