środa, 18 października 2017 r.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Diecezjalny koordynator:

ks. Radosław KAŹMIERSKI

 

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Od 16 lat prowadzi ona program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski. Stypendyści fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczą także w obozach letnich i przygotowanej dla nich formacji diecezjalnej (2-3 spotkania w ciągu roku). Archidiecezja gnieźnieńska posiada obecnie 50 miejsc stypendialnych.


Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: 

 • średnia ocen nie niższa niż: 4,8 w gimnazjum i 4,5 w szkole średniej
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto; obecnie jest to kwota 1400 zł
 • wiejskie lub małomiasteczkowe pochodzenie (miasto do 20 tys. mieszkańców)
 • pozytywne opinie ks. proboszcza, katechety, wychowawcy
 • szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, wolontariacie

 

Krok po kroku, czyli jak zostać stypendystą fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:

 • Napisz wiadomość do koordynatora diecezjalnego, że jesteś zainteresowany włączeniem do programu stypendialnego >>> radoslaw.kazmierski@dzielo.pl
 • W odpowiedzi otrzymasz Kartę informacyjną kandydata, którą należy wypełnić, wydrukować i zanieść do księdza proboszcza swojej parafii z prośbą o potwierdzenie.
 • Następnie swój wniosek wyślij na adres:
  Kuria Metropolitalna w Gnieźnie
  Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
  ul. Jana Łaskiego 7
  62-200 Gniezno
 • Wszystkie wnioski, które dotrą do 30 września, będą rozpatrywane w październiku. O przyznanym stypendium zostaniesz poinformowany przez wiadomość e-mail do 15 października
 • Osoba zakwalifikowana do programu stypendialnego otrzymuje konto stypendysty i gromadzi wszelkie niezbędne dokumenty
 • Po zebraniu kompletu dokumentów wysyła je do koordynatora diecezjalnego (adres pkt 2)
 • Koordynator diecezjalny wysyła wniosek do biura fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
 • Po pozytywnej weryfikacji wniosku stypendialnego przez fundację, kandydat otrzymuje stypendium począwszy od miesiąca, w którym papierowy wniosek wpłynął do biura fundacji


Koordynatorem diecezjalnym fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jest ks. Radosław Kaźmierski mail: radoslaw.kazmierski@dzielo.pl


Wszelkie informacje dotyczące działalności fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia znajdują się na stronie internetowej: www.dzielo.pl

Polecamy