poniedziałek, 11 grudnia 2017 r.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Diecezjalny koordynator:

ks. Radosław KAŹMIERSKI

 

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Od 16 lat prowadzi ona program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski. Stypendyści fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczą także w obozach letnich i przygotowanej dla nich formacji diecezjalnej (2-3 spotkania w ciągu roku). Archidiecezja gnieźnieńska posiada obecnie 50 miejsc stypendialnych.

 

Informacja nt. składania wniosków o stypendium w roku szkolnyn 2018/2019 będzie dostępna w nowym roku. 


Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: 

  • średnia ocen nie niższa niż: 4,8 w gimnazjum i 4,5 w szkole średniej
  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto; obecnie jest to kwota 1400 zł
  • wiejskie lub małomiasteczkowe pochodzenie (miasto do 20 tys. mieszkańców)
  • pozytywne opinie ks. proboszcza, katechety, wychowawcy
  • szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, wolontariacie.


Wszelkie informacje dotyczące działalności fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia znajdują się na stronie internetowej: www.dzielo.pl

Polecamy