niedziela, 16 czerwca 2019 r.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Diecezjalny koordynator:

ks. Radosław KAŹMIERSKI

 

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Prowadzi ona program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski. Stypendyści fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczą w obozach letnich i przygotowanej dla nich formacji diecezjalnej (2-3 spotkania w ciągu roku). Archidiecezja gnieźnieńska posiada obecnie 54 miejsca stypendialne.


Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

 O stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (po I semestrze klasy 7), uczniowie szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych:

  • średnia ocen nie niższa niż: 4,8 w szkole podstawowej; 4,8 w gimnazjum i 4,5 w szkole średniej
  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto; 
  • obecnie jest to kwota 1470 zł
  • wiejskie lub małomiasteczkowe pochodzenie (miasto do 20 tys. mieszkańców)
  • pozytywne opinie ks. proboszcza, katechety, wychowawcy
  • szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, wolontariacie.

 

Krok po kroku, czyli jak zostać stypendystą fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:

  1. Napisz wiadomość do koordynatora diecezjalnego, że jesteś zainteresowany włączeniem
    do programu stypendialnego >>> radoslaw.kazmierski@dzielo.pl
  2. W odpowiedzi otrzymasz Kartę informacyjną kandydata, którą należy wypełnić, wydrukować i zanieść do księdza proboszcza swojej parafii z prośbą o potwierdzenie. Następnie wyślij wypełnioną Kartę informacyjną kandydata na adres:

Kuria Metropolitalna w Gnieźnie
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
ul. Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno

Wszystkie wnioski, które dotrą do 28 września 2018 roku będą rozpatrywane w październiku. O przyznanym stypendium zostaniesz poinformowany poprzez wiadomość e-mail do 31 października 2018 roku. Osoba zakwalifikowana do programu stypendialnego otrzymuje konto stypendysty i gromadzi wszelkie niezbędne dokumenty. Po zebraniu kompletu dokumentów wysyła je do koordynatora diecezjalnego (adres pkt 2). Na przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i wysłanie ich do koordynatora diecezjalnego kandydat ma miesiąc od momentu utworzenia konta stypendysty. Koordynator diecezjalny wysyła zaopiniowany wniosek do biura fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po pozytywnej weryfikacji wniosku stypendialnego przez fundację, kandydat otrzymuje stypendium począwszy od miesiąca, w którym papierowy wniosek wpłynął do biura fundacji


Koordynatorem diecezjalnym fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jest ks. Radosław Kaźmierski  e-mail: radoslaw.kazmierski@dzielo.pl

Wszelkie informacje dotyczące działalności fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia znajdują się na stronie internetowej: https://dzielo.pl

Polecamy