niedziela, 25 lutego 2018 r.

Piesza Pielgrzymka AG

W PPAG pielgrzymują dwa rodzaje grup: grupy kolorowe, które wędrują razem, i grupy promieniste, które idą własnymi trasami, spotykając się na Jasnej Górze. Wszystkie grupy zachowują jedno hasło i jeden program rekolekcji w drodze. Na internetowej stronie pielgrzymki jest możliwość dokonania zapisów, a podczas jej trwania – zobaczenia na bieżąco relacji, zdjęć i filmów z trasy.

 
Kierownik PPAG
ks. Piotr SZYMKOWIAK

 

Z-ca kierownika PPAG
ks. Radosław TUSZYŃSKI 

 

Ojciec Duchowny 
ks. Jacek KRZESIŃSKI 

 


Polecamy