środa, 18 października 2017 r.

Ogólnopolski program duszpasterski na lata 2013-2017

„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”

 

Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu 2013 roku rozpoczęła się realizacja czteroletniego programu duszpasterskiego. Nawiązuje on do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą przeżywać będziemy w 2016 roku. Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może być celem samym w sobie. Znajomość naszej przeszłości pozwala nam odkrywać i doceniać chrześcijańskie korzenie, z których wyrastamy. To z kolei ma służyć patrzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, by w konsekwencji budować naszą przyszłość na fundamencie doświadczenia żywego spotkania z Jezusem Chrystusem. Pragniemy, aby wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez naszych pierwszych władców, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej wiary. Hasło nowego programu „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” ukazuje nam jego dynamikę. Realizacja nowego programu ma nas prowadzić przez doświadczenie wiary, nawrócenie i chrzest ku postawie apostolstwa.

 

Praca duszpasterska w najbliższych czterech latach będzie skupiała się wokół następujących haseł, nawiązujących do treści programowych:

  • 2013/2014 – „Wierzę w Syna Bożego”
  • 2014/2015 – „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”
  • 2015/2016 – „Nowe życie w Chrystusie”
  • 2016/2017 – „Idźcie i głoście”

 

Każdy rok pracy duszpasterskiej związany został ze znakiem nawiązującym do liturgii chrztu. Są to: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej. Znaki te mogą pomóc osobom już ochrzczonym w odnowieniu łaski tego sakramentu i w odkrywaniu godności i misji, jaką otrzymali. Autorzy nowego programu duszpasterskiego wyznaczyli również cele, które winniśmy osiągnąć, realizując ten program:

 

  • ewangelizacyjny – pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem poprzez poznanie, pełniejsze pokochanie i wierniejsze naśladowanie;
  • inicjacyjny – uświadomienie i podjęcie łaski sakramentów inicjacji, przede wszystkim chrztu świętego;
  • formacyjny – kształtowanie postaw duchowych i moralnych zgodnych z wyznawaną wiarą: zaangażowanie w życie Kościoła, świadectwo życia chrześcijańskiego;
  • społeczny – wraz ze świętowaniem 1050. rocznicy Chrztu Polski, pełniejsze uświadomienie i podjęcie odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.

 

Wskazane zostały również pola realizacji nowego programu. Są nimi przepowiadanie, liturgia oraz diakonia.

 

opracował Wydział Duszpasterski 

Polecamy