środa, 22 listopada 2017 r.

Archidiecezjalny program duszpasterski na lata 2013-2017

Zgodnie z zaleceniem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, w oparciu o założenia nowego, czteroletniego ogólnopolskiego programu duszpasterskiego, został przygotowany program duszpasterski dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w którym zostały wzięte pod uwagę uwarunkowania oraz określone potrzeby duszpasterskie.

 

Program duszpasterski dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej przejmuje zasadniczo hasło, cele oraz pola realizacji tychże celów, które zostały określone w programie ogólnopolskim. Ze względu jednak na określoną sytuację duszpasterską naszej archidiecezji i związane z nią wyzwania, archidiecezjalny program duszpasterski zawiera i określa szczegółowe cele i zadania, które mają służyć także odnowieniu duszpasterstwa na ziemiach, które przed prawie 1050 laty były miejscem jakże doniosłych wydarzeń dla naszej Ojczyzny i Kościoła.

 

Z tego też powodu realizacja programu będzie przebiegała dwutorowo. Oprócz działań wynikających z realizacji założeń przewidzianych dla każdego roku duszpasterskiego, podejmujemy zadania, które mają być zrealizowane w ciągu najbliższych trzech lat. Pragniemy, aby do kwietnia roku 2016 w każdej parafii Archidiecezji Gnieźnieńskiej były przeprowadzone misje ewangelizacyjne czy rekolekcje kerygmatyczne. Chociaż w założeniach programu ogólnopolskiego rzeczone rekolekcje przewidziane są w pierwszym roku jego realizacji, to jednak mając na uwadze dobre ich przygotowanie, wyznaczony został ostateczny termin na ich przeprowadzenie, którym jest marzec 2016 r. Prosimy również księży proboszczów i administratorów parafii, aby sprawdzili i zatroszczyli się o chrzcielnice, kaplice chrzcielne i miejsca przechowywania olejów świętych w kościołach, które podlegają ich pieczy. Pragniemy bowiem, aby te miejsca były należycie przygotowane na obchód 1050. rocznicy chrztu i aby stanowiły miejsce rzeczywistej akcji liturgicznej podczas udzielania sakramentu chrztu świętego. Na płaszczyźnie diecezjalnej pragniemy natomiast stworzyć w czterech rejonach duszpasterskich ośrodki katechumenalne, które mają służyć wtajemniczeniu chrześcijańskiemu osób dorosłych.

 

W odniesieniu zaś do programu każdego roku duszpasterskiego, jego modyfikacja w wymiarze archidiecezjalnym polega na połączeniu go z konkretnym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz sakramentem pokuty i pojednania. Ma to służyć m.in. trosce o piękno celebracji liturgicznych, jak również odnowie duszpasterstwa diecezjalnego i parafialnego.

 

Zgodnie z powyższymi założeniami kolejne lata programu przedstawiają się następująco:

 

 

Rok duszpasterski

 

Przepowiadanie - tematy

Liturgia

Diakonia

2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

Wierzę w Syna Bożego

 

Znak: świeca

 

 

SŁOWO BOŻE

W LITURGII

 

 • przyobleczcie się w Pana Jezusa
 • Bóg zesłał swojego Syna
 • rzucił światło na życie i nieśmiertelność
 • abyście wierząc mieli życie w imię Jego
 • to jest Mój Syn umiłowany
 • celebracja Eucharystii
 • homilie, kazania
 • świętowanie niedzieli

 

 • dzieło biblijne
 • przygotowanie do I Komunii św.
 • duszpasterstwo  osób starszych i chorych
 • duszpasterstwo w szpitalach i więzieniach
 • Parafialne Koła Caritas

 

2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię

 

Znak: krzyż

 

POKUTA

I POJEDNANIE

 

 • Misterium iniquitatis
 • wiara, która przemienia życie
 • nawrócenie
 • pojednanie i pokuta
 • sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania
 • nabożeństwa pokutne
 • dzieło biblijne
 • noc konfesjonałów
 • dyżury spowiednicze
 • duszpasterstwo osób dorosłych

 

2015/2016

 

 

 

 

 

 

Nowe życie w Chrystusie

 

Znak: woda i biała szata

 

CHRZEST

 • godność dziecka bożego
 • konsekwencje chrztu św.
 • funkcje Kościoła i chrześcijanina
 • odkryć swoje powołanie
 • liturgia chrztu
 • Wigilia Paschalna
 • nowenna przed 1050. rocz. chrztu

 

 • dzieło biblijne
 • katecheza przedchrzcielna
 • ośrodki katechumenalne
 • duszpasterstwo dzieci

 

 

2016/2017

 

 

 

 

 

Idźcie i głoście

 

Znak: olej

 

BIERZMOWANIE

 

 • podjąć dar
 • jesteśmy ciągle w drodze
 • być świadkiem
 • przemieniać świat
 • idźcie i głoście
 • liturgia bierzmowania
 • Uroczystość Zesłania Ducha  Świętego

 

 • dzieło biblijne
 • przygotowanie do bierzmowania
 • wolontariat
 • Caritas – koła szkolne
 • duszpasterstwo młodzieży
 • parafialne, szkolne ogniska misyjne

 

opracował Wydział Duszpasterski

Polecamy