środa, 22 listopada 2017 r.

Archidiecezjalny program duszpasterski na rok 2015/2016

"Nowe życie w Chrystusie”


Powyższe słowa stanowią hasło kolejnego roku realizacji czteroletniego programu duszpasterskiego. Nowy rok duszpasterski, choć trzeci, stanowi jednak etap centralny całego programu ze względu na przypadającą w nim 1050. rocznicę chrztu Polski. Podobnie jak w latach ubiegłych archidiecezjalny program duszpasterski jest  przetransponowaniem treści i postulatów ogólnopolskich na duszpasterstwo diecezjalne, z uwzględnieniem jego potrzeb i wymogów.


Tak, jak to zostało zaznaczone w programie ogólnopolskim, także i dla naszej Archidiecezji nowy rok duszpasterski jest czasem szczególnej łaski i szczególnego zobowiązania. Już za kilka miesięcy będziemy obchodzić w Gnieźnie uroczystości związane z upamiętnieniem 1050. rocznicy Chrztu Polski. Do tego wydarzenia przygotowuje nas, trwająca już w parafiach nowenna. Nie mniej, pragniemy także podjąć i inne działania duszpasterskie, które pomogą nam owocnie przeżyć ten rok łaski, a które uszeregowane zostały w potrójnym zadaniu Kościoła – martyria, liturgia, służba.


Martyria – należy tu podkreślić wagę dobrego wykorzystania nowenny w I niedziele, której częściami są katecheza chrzcielna oraz homilia. Przybliżanie tematów, zarówno na katechezie, jak również podczas homilii, związanych z duchowością chrzcielną jest bardzo pożądane. W ferworze różnorakich przygotowań chcemy skoncentrować się na ponownym odkryciu łaski chrztu. W wymiarze diecezjalnym, pragniemy powołać ośrodki katechumenalne dla osób dorosłych, które nie zostały ochrzczone lub których inicjacja chrześcijańska zakończona została wraz z przyjęciem chrztu.


Liturgia – troska o piękno liturgii zobowiązuje nas zawsze. Jednakże pragniemy, aby znakiem obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski były odnowione chrzcielnice, piękne paschały oraz godne miejsca, przeznaczone na przechowywanie olejów świętych. Apelujemy do duszpasterzy o dołożenie wszelkich starań celem prowadzenia właściwej katechezy przedchrzcielnej. Prosimy również, aby przyjrzeć się dotychczasowemu sprawowaniu liturgii sakramentu chrztu świętego, miejscom i czasom, a zauważone ewentualne braki jak najlepiej uzupełnić.


Diakonia – w ramach tego zadania zachęcamy do zakładania kół caritas – szkolnych oraz parafialnych. Zachęcamy również do zakładania ognisk misyjnych. Uwadze wszystkich polecamy rozwijające się Dzieło Biblijne. Prosimy także o przyjrzenie się w parafiach duszpasterstwu dzieci. Wymaga ono z naszej strony szczególnej uwagi i nie może być tylko ograniczone do katechezy sakramentalnej.


Ponieważ znakiem towarzyszącym działaniom duszpasterskim w tym roku jest woda i biała szata, prosimy o to, aby w każdym kościele była dla wiernych dostępna w łatwy sposób woda święcona, a szaty liturgiczne były przechowywane w należytym porządku.


Nowy rok duszpasterski związany jest w czasie z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia. W lipcu 2016 r. przeżywać będziemy natomiast Światowe Dni Młodzieży. Wydarzenia te mogą nadać naszemu duszpasterstwu nową dynamikę, zmobilizować do nowych działań. Bądźmy otwarci na tchnienie Ducha Świętego!


przygotował Wydział Duszpasterski 

Polecamy