środa, 21 października 2020 r.

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka, która jest stowarzyszeniem katolików świeckich daje możliwość czynnego włączenia się w życie parafii, a w konsekwencji w działalność Kościoła, która z kolei nie powinna zamykać się tylko w murach świątyni. Obowiązkiem członków Akcji Katolickiej jest świadczyć o Chrystusie w życiu świeckim, codziennym, pośród osób, których żyją i pracują. Aktualne rozumienie Kościoła opiera się na parafii. Poznając wszystkie jej problemy, poprzez codzienną obserwację egzystencji, należy mieć świadomość, że jest się cząstką tej wspólnoty. Mając na uwadze wspólne dobro nie można podejmować pojedynczych akcji, bez konkretnej wizji całości.

 

Asystent:
ks. Krzysztof REDLAK

 

Adres zarządu:
Sekretariat Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
62-200 Gniezno
ul. Jana Łaskiego 7
tel. 61/426.21.02


 

 

 

 


 

Polecamy