wtorek, 27 października 2020 r.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. Jednym ze statutowych celów KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne zastępów, przez co spotkania te są nie do przecenienia. Niczym nie można ich zastąpić. Od treści i sposobu ich prowadzenia zależy chyba wszystko, czym KSM jest i jak służy Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.


Asystent
ks. Piotr NOWAK

Adres zarządu
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 2a, 62-200 Gniezno
adres do korespondencji: ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7, 62-200 Gniezno
tel./fax: (0-61) 424 21 02 wew. 111, kom. 665 865 405, ksm.gniezno@gmail.com
NIP: 784 162 56 99 , REGON: 630253578

Polecamy