poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Od 1989 roku w poszczególnych diecezjach zaczęły powstawać Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które w 1993 roku utworzyły Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Zostały one uznane przez ordynariuszy poszczególnych diecezji. Inspiracją do tworzenia formalnych struktur zrzeszających świeckich katolików była uroczysta promocja Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej i zawarte w niej wskazanie, by wspierać rodzinę w wypełnianiu jej zadań określonych w nauce Kościoła (szczególnie w „Humanae vitae”).


Asystent
ks. Hubert Wiśniewski 

Polecamy