sobota, 24 sierpnia 2019 r.

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II

Asystent kościelny:
ks. Michał SZALATY

Polecamy