poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Wspólnota ZAK istnieje w archidiecezji gnieźnieńskiej od 2006 roku. Jej członkowie, głównie młode rodziny, spotykają się w „Domu pod Lasem” u gnieźnieńskich pallotynek. Na formację stałą składają się comiesięczne spotkania, podczas których wspólnota uczestniczy w Mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu, medytacji fragmentu Pisma Świętego oraz agapie. Dwa razy w roku organizowane są rekolekcje, w których biorą udział także osoby zaprzyjaźnione ze wspólnotą. W duchowym rozwoju gnieźnieńskie Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego od wielu lat wspierają siostry pallotynki. 

Polecamy