wtorek, 7 lipca 2020 r.

2011 Dożynki we Wrześni

„Praca rolników jest niezwykle potrzebna całej ludzkości. Jest ona służbą w dążeniu do coraz lepszego gospodarowania ziemią, dla dobra całego społeczeństwa i każdego człowieka” – mówił prymas Polski abp Józef Kowalczyk 28 sierpnia, podczas wojewódzko-archidiecezjalnych uroczystości dożynkowych we Wrześni. W Eucharystii prócz licznie zgromadzonego duchowieństwa uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, parlamentarzyści ziemi wielkopolskiej oraz delegacje rolników z powiatów województwa wielkopolskiego i dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej, którzy przywieźli z sobą pięknie wykonane wieńce dożynkowe. Święcąc je prymas Kowalczyk podkreślił, że „wyrażają one nie tylko trud pracy na roli i życiodajną moc ziemi i jej owoców, ale przede wszystkim wielkiego ducha tych, którzy je przygotowali”.


Fot. B. Kruszyk
 

Polecamy