poniedziałek, 13 lipca 2020 r.

2012 IX Zjazd Gnieźnieński

W dniach 16-18 marca odbył się w Gnieźnie IX Zjazd Gnieźnieński pod hasłem "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan". W licznych debatach, panelach dyskusyjnych i nabożeństwach ekumenicznych uczestniczyło ponad tysiąc osób. Obecny był m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski, nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, kard. Stanisław Ryłko – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski oraz zwierzchnicy i delegaci Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

 

 

 

 

Fot.  J. Andrzejewski,    B. Kruszyk

Zabrania się kopiowania zdjęć w celu wykorzystywania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej bez uprzedniej zgody autorów fotografii zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., nr 24, poz. 83 z póź. zm.)

 

Polecamy