wtorek, 7 lipca 2020 r.

2012 sakra bp.Wętkowskiego

W katedrze gnieźnieńskiej odbyły się 22 grudnia święcenia biskupie ks. dr. Krzysztofa Wętkowskiego – nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej. Głównym szafarzem święceń był prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Współkonsekratorami nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej byli: nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore oraz arcybiskup senior Henryk Muszyński. Na uroczystość przybyli także m.in.: wiceprzewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki z Poznania, nuncjusz apostolski w Kongu abp Jan Pawłowski, ordynariusz diecezji witebskiej bp Władysław Blin oraz kilkunastu biskupów ordynariuszy, biskupów pomocniczych i biskupów seniorów z całej Polski. List z pozdrowieniami przysłał także prymas senior kard. Józef Glemp. Obecnych witał sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak. W uroczystości, oprócz duchownych z archidiecezji gnieźnieńskiej, uczestniczyli także profesorowie i kursowi koledzy bp. Wętkowskiego, wspólnota gnieźnieńskiego seminarium duchownego oraz osoby życia konsekrowanego. Obecni byli także przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, gnieźnieńscy parlamentarzyści, władze uczelni wyższych, a także przedstawiciele służb mundurowych i stowarzyszeń kościelnych m.in. Towarzystwa św. Wojciecha. Szczególne miejsce wśród gości zajmowali rodzice i najbliżsi bp. Krzysztofa Wętkowskiego.

 

 

 

 

Fot. J. Andrzejewski

Polecamy