czwartek, 9 lipca 2020 r.

Bożęta

Równie tajemniczy jest także następca Hipolita, Stefan zwany ze słowiańska Bożętą. 

Stefan objął urząd arcybiskupa gnieźnieńskiego bezpośrednio po Hipolicie, a więc w 1027 roku, co uwiarygadniają roczniki: kapitulny, krakowski, Trzaski, Sędziwoja i Małopolski. Stefan to imię chrześcijańskie, Bożęta słowiańskie. Niektórzy historycy przeczą, jakoby Stefan – Bożęta to jedna osoba. Według nich byli to dwaj różni arcybiskupi sprawujący urząd po sobie. Twierdził tak również Jan Długosz, który w swoich Rocznikach opisuje, jak abp Stefan, następca Bożęty wysłał do Rzymu posłów ze skargą na księcia czeskiego Brzetysława, który w 1038 roku napadł na Gniezno i ograbił katedrę (wywiózł m.in. relikwie św. Wojciecha). Przekaz Długosza o dwóch arcybiskupach nie znalazł jednak dostatecznego potwierdzenia w innych materiałach źródłowych, stąd powszechna zgoda na identyfikację Bożęty ze Stefanem.

 

Niewiele więcej wiadomo także o kolejnym arcybiskupie gnieźnieńskim Bogumile, który u Długosza nosi imię Piotr. Pewnym jest, iż Bogumił zmarł w 1092 roku i kierował metropolitą gnieźnieńską za czasów Bolesława Śmiałego, którego zimą 1076 roku koronował w katedrze gnieźnieńskiej.


Bernadeta Kruszyk

„Arcybiskupi gnieźnieńscy” – J. Korytkowski 
,,Słownik biograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski” – ks. K. Śmigiel
Fotografia pochodzi z książki P. Mrozowskiego „Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski”

 

Polecamy