czwartek, 9 lipca 2020 r.

Hipolit

Arcybiskupem, który koronował Bolesława był najprawdopodobniej Hipolit, bezpośredni następca Radzyma Gaudentego. 

Niestety niewiele o nim wiadomo. Długosz twierdzi, że był szlachetnie urodzonym Rzymianinem, jednak współcześni historycy nie dają temu wiary, argumentując, że kronikarz zasugerował się osobą św. Hipolita Rzymskiego, którego kult był w średniowieczu powszechny. Są natomiast zgodni, że arcybiskup Hipolit nie był Polakiem. Skąd pochodził? Nie wiadomo. Nie ma także wiarygodnych danych na temat daty jego urodzenia. Rocznik Kapituły Krakowskiej podaje jedynie, że zmarł w roku 1027, a więc za rządów syna Bolesława Chrobrego, Mieszko II, którego notabene także musiał koronować. Można natomiast wyliczyć ile lat Hipolit sprawował urząd Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Jeśli przyjąć, że Radzym Gaudenty zmarł w 1006 roku, to bardzo długo, bo aż 21 lat.

Polecamy