środa, 12 sierpnia 2020 r.

Archidiecezjalne Studium Pastoralne dla Kapłanów

DYREKTOR:
ks. dr Tomasz TRZASKAWKA


SEKRETARZ:
ks. dr Marcin ANDRZEJWSKI

 

RADA PROGRAMOWA
ks. dr Wojciech RZESZOWSKI – członek Rady Programowej
ks. dr Radosław ORCHOWICZ – członek Rady Programowej
ks. kan. Zenon STARSZAK – członek Rady Programowej
ks. dr Przemysław KWIATKOWSKI - członek Rady Programowej  

 

Przewielebni Księża,


Wraz z nowym rokiem formacyjnym 2019/2020 chcemy kontynuować formację kapłańską w archidiecezji gnieźnieńskiej, realizując przyjęty i sprawdzony już model formacji. Do uczestnictwa w niej zobowiązani są następujący księża:

  • neoprezbiterzy,
  • wikariusze do 10 lat święceń,
  • wikariusze przygotowujący się do posługi proboszczowskiej,
  • wikariusze po 10 roku kapłaństwa,
  • nowo mianowani proboszczowie i administratorzy parafii,
  • starsi stażem proboszczowie i administratorzy parafii w poszczególnych rejonach naszej Archidiecezji,
  • dekanalni ojcowie duchowni.


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnym terminarzem spotkań i uwzględnienie go w planie pracy duszpasterskiej i katechetycznej w parafii, pamiętając o tym, że wszystkie spotkania w ramach ASP są obowiązkowe i priorytetowe wobec innych zajęć. Powiadomienia o nieobecności i pisemne usprawiedliwienia należy przekazywać możliwie szybko moderatorowi poszczególnej grupy.


Serdecznie zapraszamy do włączenia się w planowane dzieła i spotkania. W imieniu zespołu Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego, łączę wyrazy należnego szacunku i pozdrowienia w Chrystusie Panu.


ks. Marcin Andrzejewski
sekretarz ASP

 

→ Statut ASP

→ TERMINARZ spotkań

→ Rekolekcje kapłańskie 2019

 

 

 

 

 

Polecamy