poniedziałek, 16 lipca 2018 r.

Archidiecezjalne Studium Pastoralne dla Kapłanów

DYREKTOR:
ks. dr Tomasz TRZASKAWKA


SEKRETARZ:
ks. dr Marcin Andrzejewski 

 

RADA PROGRAMOWA
ks. dr Wojciech RZESZOWSKI – członek Rady Programowej
ks. dr Radosław ORCHOWICZ – członek Rady Programowej
ks. kan. Zenon STARSZAK – członek Rady Programowej
ks. dr Przemysław KWIATKOWSKI - członek Rady Programowej  

 

Począwszy od roku formacyjnego 2017/18 chcemy Wam zaproponować nowy model organizacji i rodzajów spotkań formacyjnych w ramach Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego. Planowane zmiany zapowiedzieliśmy podczas Konferencji Dziekanów w marcu br., a teraz przekazujemy już program Studium na najbliższy rok. Staraliśmy się uwzględnić nasze doświadczenia z minionych lat oraz uwagi, jakie przekazywaliście nam w związku ze spotkaniami formacyjnymi. Zostały one zapisane w nowym Statucie ASP, podpisanym przez Księdza Prymasa w dniu 1 lipca br. Tekst Statutu zamieściliśmy na stronie internetowej naszej Archidiecezji. Nie wszystkie zamierzenia organizacyjne i merytoryczne uda nam się od razu podjąć. Chcemy jednak w nowy sposób towarzyszyć Wam na drogach życia, formacji oraz posługi indywidualnej i wspólnotowej. Serdecznie zapraszam Was zatem do włączenia się w planowane dzieła i spotkania, które obejmą nie tylko księży wikariuszy, ale także administratorów i proboszczów parafii.


Przesyłam słowa serdecznych pozdrowień


ks. Tomasz Trzaskawka
dyrektor ASP

 

Statut ASP

TERMINARZ spotkań

 

 

 

 

Polecamy