wtorek, 13 listopada 2018 r.

Archidiecezjalne Studium Pastoralne dla Kapłanów

DYREKTOR:
ks. dr Tomasz TRZASKAWKA


SEKRETARZ:
ks. dr Marcin Andrzejewski 

 

RADA PROGRAMOWA
ks. dr Wojciech RZESZOWSKI – członek Rady Programowej
ks. dr Radosław ORCHOWICZ – członek Rady Programowej
ks. kan. Zenon STARSZAK – członek Rady Programowej
ks. dr Przemysław KWIATKOWSKI - członek Rady Programowej  

 

Przewielebni Księża,

począwszy od roku formacyjnego 2017/18 Rada Programowa Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego zaproponowała nowy model organizacji i rodzajów spotkań formacyjnych dla kapłanów Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Doświadczenia z minionych lat oraz uwagi, jakie przekazywano w związku ze spotkaniami formacyjnymi zostały zebrane, uporządkowane i zapisane w nowym Statucie ASP. Celem zmian jest poszukiwanie nowych form i sposobów towarzyszenia wszystkim kapłanom na drogach ich życia, formacji oraz posługi indywidualnej i wspólnotowej.

Wraz z nowym rokiem formacyjnym 2018/2019 pragniemy dalej realizować założone cele formacji kapłańskiej, kontynuując tym samym przyjęty model formacji. Do uczestnictwa w niej zobowiązani są:

  • neoprezbiterzy,
  • księża do 10 lat święceń,
  • wikariusze przygotowujący się do posługi proboszczowskiej,
  • wikariusze po 10 roku kapłaństwa,
  • nowo mianowani proboszczowie i administratorzy parafii,
  • kapłani po objęciu parafii ze stażem mniejszym niż 5 lat,
  • starsi proboszczowie i administratorzy parafii w poszczególnych rejonach naszej Archidiecezji,
  • dekanalni ojcowie duchowni.


Terminarz spotkań formacyjnych został zawarty w programie Studium  na najbliższy rok. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim i uwzględnienie w planie pracy duszpasterskiej i katechetycznej w parafii, pamiętając o tym, że wszystkie spotkania w ramach ASP są obowiązkowe. Z reguły odbywać się będą one w Centrum Edukacyjno – Formacyjnym w Gnieźnie, chyba że w terminarzu zaznaczono inaczej. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w planowane dzieła i spotkania. Licząc na dalszą dobrą współpracę, w imieniu zespołu ASP, przesyłam słowa życzliwych pozdrowień.

ks. Marcin Andrzejewski
sekretarz ASP

 

→ Statut ASP

→ TERMINARZ spotkań

→ Rekolekcje kapłańskie 2018

 

 

 

 

 

Polecamy