wtorek, 27 października 2020 r.

Archiwum AG

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
ul. Kolegiaty 2
62-200 Gniezno
tel. 61/426.19.09
www.archiwum.archidiecezja.pl

 

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 06 9065 0006 0000 0000 4965 0001
(dla wszelkich wpłat na rzecz Archiwum, również na cele Mecenatu Skarbów Słowa) 

 


Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie posiada archiwalia, obrazujące historię Arcybiskupstwa oraz Arcybiskupów Gnieźnieńskich - Prymasów Polski. Jego pieczy została powierzona również dawna Biblioteka Katedralna.W zbiorach tej instytucji znajdują się m.in.: najstarszy dokument, zawierający słowa po polsku, oraz najstarsze książki rękopiśmienne w Polsce.

Czytelnia Archiwum jest czynna od wtorku do piątku w godz. od 9 do 14, za wyjątkiem niektórych ważnych obchodów liturgicznych oraz jednego miesiąca w okresie wakacyjnym.

Badania w księgach metrykalnych prowadzone są wg następującego porządku:
 - zlecenia na poszukiwania, przeznaczone do celów prywatnych (hobbystycznych), realizuje firma "Past and Future" z Gniezna; kontakt e-mail: sebblo@wp.pl, biuro@pastandfuture.pl strona internetowa: www.pastandfuture.pl;
- zlecenia na poszukiwania w celach cywilno-prawnych i naukowych realizuje Archiwum, kontakt e-mail: metryki@archidiecezja.pl; poszukiwania mogą prowadzić również sami zainteresowani, w godzinach otwarcia czytelni, za uprzednią rezerwacją telefoniczną.

We wszelkich innych sprawach prosimy pisać na adres email: archiwum@archidiecezja.pl

 


Dyrektor
ks. Michał SOŁOMIENIUK

Zastępca dyrektora
ks. Łukasz KRUCKI

Kustosz 
Justyna MIZERKA

 


Polecamy