środa, 12 sierpnia 2020 r.

Informacje ogólne i kontakt

ul. Jana Łaskiego 7, skr. poczt. 18
62-200 Gniezno
tel. 61/426.21.02
fax 61/426.21.05 
e-mail: kuria@gniezno.opoka.org.pl

Wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, należy przesyłać w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane i z podanym adresem do korespondencji. Kancelaria Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie nie prowadzi w tej kwestii korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.


godziny przyjęć: pn-pt. 8.30-14.00
lipiec-sierpień: pn-pt. 8.30-13.00 


Konta bankowe 
BS o/Gniezno: 77 90650006 0000 0000 0361 0001
PKO BP S.A. 35 10204115 0000 9202 0001 9232

NIP 784-00-06-416
Regon AG P-040011509

 

OSOBY 

Wikariusz generalny:
bp Krzysztof WĘTKOWSKI 


Moderator Kurii
bp Krzysztof WĘTKOWSKI


Ekonom archidiecezji
ks. Kazimierz KOCIŃSKI

 

Kanclerz Kurii
ks. Zbigniew PRZYBYLSKI
kanclerz.kuria@archidiecezja.pl


Rzecznik prasowy Kurii 
ks. Zbigniew PRZYBYLSKI
tel. 61/426.21.02
rzecznik@archidiecezja.pl


Notariusz:
ks. Marcin ANDRZEJEWSKI
notariusz.kuria@archidiecezja.pl


Referent prawa sakramentalnego:
ks. Przemysław GRZYBOWSKI

referent.sakramentalny@archidiecezja.pl

 

Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych:
ks. Przemysław GRZYBOWSKI

diod@archidiecezja.pl


Registratura i archiwum:
s. Estera GLAPA CSSE
Joanna Cieślewicz


Kancelaria:
s. M. Cecylia KUJAWA CSSE
Angelika PRZYBYLSKA


Delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. konkordatu
bp Krzysztof WĘTKOWSKI


Delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. wizytowania parafii dziekańskich
ks. Zbigniew PRZYBYLSKI


Polecamy