czwartek, 22 lutego 2018 r.

Informacje ogólne i kontakt

ul. Jana Łaskiego 7, skr. poczt. 18
62-200 Gniezno
tel. 61/426.21.02
fax 61/426.21.05 
e-mail: kuria@gniezno.opoka.org.pl


godziny przyjęć: pn-pt. 8.30-14.00
lipiec-sierpień: pn-pt. 8.30-13.00 


Konta bankowe 
BS o/Gniezno: 77 90650006 0000 0000 0361 0001
PKO BP S.A. 35 10204115 0000 9202 0001 9232

NIP 784-00-06-416
Regon AG P-040011509

 

OSOBY 

Wikariusz generalny:
bp Krzysztof WĘTKOWSKI 


Moderator Kurii
bp Krzysztof WĘTKOWSKI


Ekonom archidiecezji
ks. Kazimierz KOCIŃSKI

 

Kanclerz Kurii
ks. Zbigniew PRZYBYLSKI 


Rzecznik prasowy Kurii 
ks. Zbigniew PRZYBYLSKI
tel. 61/426.21.02, tel. kom. 664.993.628
rzecznik@archidiecezja.pl


Notariusz:
ks. Marcin ANDRZEJEWSKI


Referent prawa sakramentalnego:
ks. Przemysław GRZYBOWSKI

referent.sakramentalny@archidiecezja.pl


Registratura i archiwum:
s. Elekta NOWAKOWSKA CSSE
s. Estera GLAPA CSSE


Kancelaria:
s. M. Cecylia KUJAWA CSSE
Angelika PRZYBYLSKA


Delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. konkordatu
bp Krzysztof WĘTKOWSKI


Delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. wizytowania parafii dziekańskich
ks. Zbigniew PRZYBYLSKI


Polecamy